ENG

Tutvustus

Eesti Maalikunstnike Liit on Eesti professionaalseid maalikunstnikke ühendav vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus. EML liikmeteks võivad olla oma loomingulist võimekust praktikas tõestanud kutselised kunstnikud ning juriidilised isikud, kes toetavad EML-i põhikirjalisi eesmärke.

EML eesmärgiks on Eesti maalikunsti igakülgne tutvustamine, Eesti kultuuriruumi jätkusuutlikule arengule kaasa aitamine, Liidu liikmete loomevabaduse toetamine ning kaitsmine. EML lähtub oma tegevuses vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtetest.
Allikad: Eesti Maalikunstnike Liidu põhikiri
Loovisikute ja loomeliitude seadus
Vabaühenduste eetikakoodeks

Organisatsioon

Eesti Maalikunstnike Liit on alaliiduks Eesti Kunstnike Liidule.

Põhikiri allalaadimiseks