top of page

EESTI MAALIKUNSTNIKE LIIT

Eesti Maalikunstnike Liit on Eesti professionaalseid maalikunstnikke ühendav vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus.  

EML liikmeteks võivad olla oma loomingulist võimekust praktikas tõestanud kutselised kunstnikud ning juriidilised isikud, kes toetavad EML-i põhikirjalisi eesmärke. 

Eesti Maalikunstnike Liit on  Eesti Kunstnike Liidu alaliit.

EML eesmärgiks on Eesti maalikunsti igakülgne tutvustamine, Liidu liikmete loomevabaduse toetamine ning kaitsmine, Eesti kultuuriruumi jätkusuutlikule arengule kaasa aitamine,. 

Liidu kõrgemaks organiks on liidu liikmete üldkoosolek.

Liidu igapäevast tegevust korraldab juhatus.

Liikmestaatuse taotlemiseks on vaja EML juhatusele esitada avaldus, CV, 5 soovituskirja EML liikmetelt ning maaliloomingu portfolio.  

Liidu liikmeid võetakse vastu üldkoosoleku lihthääleteenamusega. Nõutavaid dokumente võib EML juhatusele esitada aastaringselt, EML üldkoosolekud toimuvad iga aasta esimeses kvartalis. Üldkoosoleku toimumise teave avaldatakse EML kodulehel.

Eesti Maalikunstnike Liit korraldab iga aasta ühe suuremahulise ja ülevaatliku aastanäituse EML liimete uudisloomingust, 3-5 kureeritud teemanäitust ning valikuliselt mitmeid teisi maalikunstikeskseid, avalikkusele suunatud ettevõtmisi. 

Koostöös Eesti Kunstnike Liidu ja Eesti Kultuurkapitaliga annab Eesti Maalikunstnike Liit välja  Konrad Mäe nimelist maalikunsti aastapreemiat.

 

 

EML liikmemaksu makstakse kord aastas.

Liikmemaksu määr: 12 EUR
pensionäridel:    6 EUR


EESTI MAALIKUNSTNIKE LIIT MTÜ
Swedbank
EE682200221022800229

EML juhatus:

Vano Allsalu
Jaan Elken
Vilen Künnapu
Mall Nukke

Mari Roosvalt
Rait Rosin
Tiina Tammetalu
Jaak Visnap

Tiiu Rebane, juhatuse esimees

Kontakt:

+372 57702640

tiiu.rebane@eaa.ee

Vabaduse väljak 6, 10146 Tallinn

Suuremahulised failid - maalikunstnikeliit@gmail.com

Rekvisiidid:

Reg nr 80080562

arveldusarve EE682200221022800229

Swedbank

SWIFT kood/BIC HABAEE2X

bottom of page