top of page

Mis on KEHA?

Eesti Maalikunstnike Liidu ühisnäitus  

KADRIORU GALERII 

25.NOVEMBER 2024- 25.JAANUAR 2025 

Näitusele kandideerimiseks palume täita ankeet - tähtaeg 15.oktoober - ning lisada andmetele teose foto või visand! 

Kureerib EML juhatuse meeskond

​Triinu Soikmets: Maalikunstnike Liidu näituse pealkiri „Mis on keha?“ kõlab ühest küljest küll ebaüllatavalt, kuna kunstnike jaoks on keha läbi aegade olnud nii motiiviks kui materjaliks ning anatoomiline joonistamine on akadeemiliste kunstiõpingute üheks aluseks. Teisest küljest pakub näitusel osalemise kutse selgitus küsimusele lähenemiseks siiski värskema, kaasaegsema ja ka provokatiivsema vaate tuues mängu tehisintellekti, mille kasutamine ka kujutavas kunstis üha aktuaalsem on. Just kehatu ja identiteeditu tehisintellekti pakutud sünonüümide kaudu on kehaküsimus ja ülesandepüstitus laiendatud määrani, mis on ilmselt mõjutanud ka näitusele pakutavate tööde kogust ja taset, tekitades uusi küsimusi mitte ainult selle kohta, mis on keha, vaid ka mis on kunst.  

Arvestades tehisintellekti pealetungi kõigis eluvaldkondades, sh kunstis ja kultuuris laiemalt, on asjakohane analüüsida ja kategoriseerida nii näitusele valitud kui sealt väljajäänud töid just pakutud sünonüümide perspektiivist kui ka motiivi- ja maalitehniliselt. Tehisintellekti pakutavaid vasteid ja vastuseid erinevatele ülesannetele ja küsimustele võib pidada kohati kergelt lapsemeelseks, naiivseks, turvaliseks, pealiskaudseks, ümaraks jne – kuidas aga on seis vastustega tänases maalikunstis? Kas kunsti toimimisloogika hakkab üha enam lähenema tootmisloogikatele?  On see halb, hea või lihtsalt paratamatu? Nende küsimustega tegeleb süvitsi minev diskursuseanalüüs näitusega kaasnevas (veebi)kataloogis, koostajaks vabakutseline kunstiteadlane Triinu Soikmets. 

Maalikunstnike Liit otsib omalt poolt täiendavad võimalusi nii näituse kui valminud analüüsi kajastamiseks meedias, et laiendada maalikunstis aktuaalsete küsimuste kõlapinda ja konteksti. 

NÄITUSE SISSEJUHATUS: 

Figuraalmaal täna. 

 

EML näitus küsib “Mis on keha?”  

Arvame, et maalikunstnikud ei vaja pikemat sisulist sissejuhatust kuid uurime siiski lisaks, kuidas vastab küsimusele kollektiivset teadvust haldav tehisintellekt (AI) 

Vastab AI: Keha on inimese või looma füüsiline struktuur, mis koosneb erinevatest organitest, süsteemidest ja kudedest. See hõlmab luustikku, lihaseid, organeid, veresooni, närvisüsteemi ja teisi komponente, mis moodustavad organismi struktuuri ja võimaldavad tal funktsioneerida. Keha võimaldab liikumist, ainevahetust, tajumist, hingamist, seedimist ja paljusid teisi olulisi funktsioone, mis tagavad organismi elujõulisuse ja ellujäämise. 

 

Palun nimeta elulisi ning filosoofilisi sünonüüme ja märksõnu, mis keha olemust eesti keeles  kirjeldavad  

Vastab AI: 

Siin on mõned elulised ja filosoofilised sünonüümid ning märksõnad,: 

Eluaine 

Elundkond 

Elusolevus 

Elujõud 

Eluvõime 

Elutegevus 

Eluspüsimine 

Eluolu 

Eluvorm 

Eluvõnk 

Elutegevuskord 

Elutegevusvorm 

Olemine 

Eksistents 

Substants 

Füüsis 

Kehalisus 

Kehalisus ja vaim 

Kehaline olemus 

Kehalisuslikkus 

Keha ontoloogia 

Kehaline reaalsus 

Kehaline fenomen 

Keha ja vaimu seos 

Keha ja teadvus 

Kehaline eksistentsiaalsus 

Keha ja enesetunnetus 

 

Ja viimane küsimus tehisintellektile: Koosta palun üks keha iseloomustav pilt 

AI: Kujutle end lebamas rohelisel murul, päikesekiired õrnalt su nägu silitamas. Su keha on lõdvestunud, kuid samas tugev ja elastne. Sinu kehakuju järgib loomulikke kurve, mis räägivad sinu elujõust ja tasakaalust. Käed ja jalad on harmooniliselt asetsevad, valmis aktiivsuseks või lõõgastuseks vastavalt vajadusele. Sinu keha on nagu elutark puu, mis on juurdunud maa sisse, ühenduses taevasse ulatuva võraga. See peegeldab sinus peituvat jõudu, ilu ja tasakaalu, olles samal ajal elu kandja ja väljendaja. Sinu keha on tempel, kus elab sinu hing ja kus peegeldub kogu su sisemine ilu ning tarkus. 

 

Aitäh AI !  

Jääme ootama uut näitust. 

 

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page