EML   LIIKMESTAATUS

Eesti Maalikunstnike Liit on Eesti professionaalseid maalikunstnikke ühendav vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus.

EML liikmeteks võivad olla oma loomingulist võimekust praktikas tõestanud kutselised kunstnikud ning juriidilised isikud, kes toetavad

EML-i põhikirjalisi eesmärke.

 

 

Liikmestaatuse taotlemiseks tuleb EML juhatusele esitada

- SISSEASTUMISAVALDUS LAE ALLA STANDARD DOC

- CV,

- 5 soovituskirja EML liikmetelt,

- loomingu portfolio (DIGITAALSELT VÕI VEEBILEHEKÜLJENA)  

EELDUSED SISSEASTUJATELE:

-  5 aastat varasemat loometegevust (alates esimesest näitusel esinemisest);

- vähemalt 2 isiknäitust tunnustatud galeriides; 

- osalemised ühisnäitustel;

- hea ülevaade maalitegevusest: hästi vormistatud portfolio;

- 5 soovituskirja EML liikmetelt (e-mail aksepteeritav)

- Üksikasjalik CV, kunstniku BIO, isikuandmed (isikuandmed ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele).

Liidu liikmeid võetakse vastu üldkoosoleku lihthääleteenamusega.

Nõutavaid dokumente võib EML juhatusele esitada aastaringselt, EML üldkoosolekud toimuvad iga aasta esimeses kvartalis.

Üldkoosoleku toimumisinfo avaldatakse EML avalehel, hiljemalt 15 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

Sisseastumisdokumendid palume elektroonilisel kujul saata aadressile maalikunstnikeliit@gmail.com ja tiiu.rebane@eaa.ee

Paberkandjal materjalid  toimetada tööpäeviti kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.00, aadressile EKL, Vabaduse väljak 6, 10146 Tallinn (kindlasti saatke teavitus maalikunstnikeliit@gmail.com)

EML eesmärgiks on Eesti maalikunsti igakülgne tutvustamine, Eesti kultuuriruumi jätkusuutlikule arengule kaasa aitamine, liidu liikmete loomevabaduse toetamine ning kaitsmine. EML lähtub oma tegevuses vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtetest.

Eesti Maalikunstnike Liit korraldab iga aasta ühe suuremahulise ja ülevaatliku aastanäituse EML liikmete uudisloomingust, 3-5 kureeritud teemanäitust ning valikuliselt mitmeid teisi maalikunstikeskseid, avalikkusele suunatud ettevõtmisi. 

EML liikmemaks on 10 EUR aastas

pensionäridele 5 EUR aastas

MTÜ Eesti Maalikunstnike Liit 

a/a  EE682200221022800229

Swedbank

Swedbanki BIC-kood on HABAEE2X