top of page

EML   LIIKMESTAATUS

Eesti Maalikunstnike Liit on Eesti professionaalseid maalikunstnikke ühendav vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus.

EML liikmeteks võivad olla oma loomingulist võimekust praktikas tõestanud kutselised kunstnikud ning juriidilised isikud, kes toetavad

EML-i põhikirjalisi eesmärke.

 

 

Liikmestaatuse taotlemiseks tuleb EML juhatusele esitada:


- SISSEASTUMISAVALDUS LAE ALLA STANDARD DOC
- CV
- 5 SOOVITUSKIRJA EML liikmetelt
- loomingu PORTFOOLIO


 

SELGITUSEKS:
- CV puhul on oluline eelkõige taotleja loominguline biograafia, samuti (erialase) haridustee ja töökogemuse esiletoomine;


- avalduses ja CVs toodud isikuandmed (taotleja isikukood/sünniaeg, kontaktandmed) ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele;


- digiallkirjastatud soovituskirjad esitab taotleja koos muude dokumentidega; alternatiivina on lubatav saata soovituskiri otse soovitaja poolt e-mailiga aadressile maalikunstnikeliit@gmail.com ja tiiu.rebane@eaa.ee 
 

- portfoolio peaks andma piisavalt põhjaliku ülevaate taotleja haridusest, loomingust ja töökogemusest ning tema kunstnikupositsioonist ja –praktikast; eelistatud ning tungivalt soovitatav esitusviis on digitaalne: eraldi dokument (nt PDF-formaadis) või link internetis leiduval materjalile.

EELDUSED SISSEASTUJATELE:
- kunstikõrgharidus    


- 5 aastat eelnevat  erialast loometegevust (alates esimesest näitusel esinemisest);


- vähemalt 2 isiknäitust erialaselt tunnustatud galeriides; 


- osalemised erialastel ühisnäitustel.

Nõutavaid dokumente võib EML juhatusele esitada aastaringselt, EML üldkoosolekud toimuvad iga aasta esimeses kvartalis.

Üldkoosoleku toimumisinfo avaldatakse EML avalehel, hiljemalt 15 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

Sisseastumisdokumendid palume elektroonilisel kujul saata aadressile maalikunstnikeliit@gmail.com ja tiiu.rebane@eaa.ee

Paberkandjal materjalid  toimetada tööpäeviti kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.00, aadressile EKL, Vabaduse väljak 6, 10146 Tallinn 


 

EML eesmärgiks on Eesti maalikunsti igakülgne tutvustamine, Eesti kultuuriruumi jätkusuutlikule arengule kaasa aitamine, liidu liikmete loomevabaduse toetamine ning kaitsmine. EML lähtub oma tegevuses vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtetest.

 

EML liikmemaks on 12 EUR aastas

pensionäridele 6 EUR aastas

Tasuda iga aasta enne 27.veebruari!


 

MTÜ Eesti Maalikunstnike Liit 

a/a  EE682200221022800229

Swedbank

Swedbanki BIC-kood on HABAEE2X

bottom of page