EML   LIIKMESTAATUS

Eesti Maalikunstnike Liit on Eesti professionaalseid maalikunstnikke ühendav vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus.

EML liikmeteks võivad olla oma loomingulist võimekust praktikas tõestanud kutselised kunstnikud ning juriidilised isikud, kes toetavad

EML-i põhikirjalisi eesmärke.

 

 

Liikmestaatuse taotlemiseks tuleb EML juhatusele esitada

- avaldus,

- CV,

- 5 soovituskirja EML liikmetelt,

- loomingu portfolio, ainult digitaalselt!  

Liidu liikmeid võetakse vastu üldkoosoleku lihthääleteenamusega.

Nõutavaid dokumente võib EML juhatusele esitada aastaringselt, EML üldkoosolekud toimuvad iga aasta esimeses kvartalis.

Üldkoosoleku toimumisteave avaldatakse EML avalehel kalendriaasta alguses.

Sisseastumisdokumendid palume elektroonilisel kujul saata aadressile maaliliit@gmail.com ja tiiu.rebane@eaa.ee

Paberkandjal materjalid  toimetada tööpäeviti kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.00, aadressile EKL, Vabaduse väljak 6, 10146 Tallinn 

EML eesmärgiks on Eesti maalikunsti igakülgne tutvustamine, Eesti kultuuriruumi jätkusuutlikule arengule kaasa aitamine, liidu liikmete loomevabaduse toetamine ning kaitsmine. EML lähtub oma tegevuses vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtetest.

Eesti Maalikunstnike Liit korraldab iga aasta ühe suuremahulise ja ülevaatliku aastanäituse EML liikmete uudisloomingust, 3-5 kureeritud teemanäitust ning valikuliselt mitmeid teisi maalikunstikeskseid, avalikkusele suunatud ettevõtmisi. 

EML liikmemaks on 10 EUR aastas

pensionäridele 5 EUR aastas

Mittetulundusühing Eesti Maalikunstnike Liit 

arveldusarve EE682200221022800229

Swedbank

© EESTI MAALIKUNSTNIKE LIIT - ESTONIAN PAINTERS´ASSOCIATION

  • EML Facebook