top of page

Pinna all. Uhutud maastikud

Rahvusvaheline kunstinäitus „Pinna all. Uhutud maastikud.“  29.08.2024 – 29.09.2024, galerii "Arka", Vilnius, Leedu   2023. aastal kutsusid Helsingi Kunstnike Liit ja Eesti Maalikunstnike Liit Arka galeriid koostööd tegema ja liituma rahvusvahelise vahetusprojektiga FINBALT. Partneritele muret tekitavate küsimuste käsitlemisel toodi esile maa/vesi/õhk teema ning toodi päevavalgele kõiki kolme riiki ühendava Läänemere aspektid, sealhulgas murettekitav hetkeseisund. 2023. aasta juunis toimus Helsingis Suomenlinnas HAA galeriis ühisnäitus „Under the Surface.“  Arka galeriis on plaanis projekti jätkata. Projektis uuritakse täiendavalt looduskeskkonna ja inimese hetkeseisuga seotud küsimusi. Eelmisel näitusel oli kogu tähelepanu suunatud veekeskkonnale ning 2024. aastal täieneb kontseptuaalne motiiv mulla ja metsaga. Näituse koostavad Satu Kalliokuusi, Eeva Muona, Tiiu Rebane ja Evelina Januškaitė.  Projekti asjakohasus põhineb looduse kui ruumikujundi käsitlemisel. Näitus käsitleb liike ühendava ja ühendava, ökoloogilisi väljakutseid kogeva ja elu loova loodusliku pinna asjakohaseks muutmist. Näitus räägib nähtamatutest seostest ja keskkondadest, mis mitte ainult ei ümbritse meid, vaid vastutavad ka erinevate liikide kooselu eest. Siin vaadeldakse loodust mitte ainult meediumi või elupaigana, vaid ka omamoodi mälestuste ja selle kõrval elavate inimeste erinevate kogemuste hoidjana, mis kuhjub oma sileda pinna alla pika aja jooksul palju erinevaid sündmusi ja muutub, mis paratamatult mõjutavad ökosüsteemi ja meie kõigi tulevikku. Näitus mõtleb ümber kogetud ja oletatava seotuse küsimused looduse ja iseendaga ning muudab aktuaalseks looduse ja sotsiaalse inimtegevuse suhte ning nende lõhe.  Selles projektis osalevate kunstnike peamine koostööülesanne on leida vastutustundlikud viisid rahvusvahelises kujutava kunsti keskkonnas tegutsemiseks ning positiivse suhtumise kujundamine ökoloogilise jätkusuutlikkuse suhtes. 

Eestit esindavad:  ELIS SAAREVÄLI -  ERKI KASEMETS -  KAI KALJO - JANE REMM - KATRIN VALGEMÄE - VEIKO KLEMMER - VILEN KÜNNAPU

 

 International art exhibition Under the Surface. Eroded Spacescapes 

29.08.2024 – 29.09.2024, gallery “Arka”, Vilnius, Lithuania 

 

In 2023, the Helsinki Artists’ Association and the Estonian Painters’ Association invited Arka Gallery to cooperate and join the international exchange project FINBALT. When considering the issues of concern to the partners, the theme of land/water/air was emphasized, and aspects of the Baltic Sea – which unites all three countries – including its worrisome current state were brought to light. In June 2023, a joint exhibition Under the Surface was held at the HAA gallery in Suomenlinna, Helsinki. 

There are plans to continue the project in Arka Gallery. The project will further examine issues related to the natural environment and the current state of the individual. In the previous exhibition, all the attention was focused on the water medium, and in 2024, the conceptual motif will be supplemented with soil and forest. The exhibition is curated by Satu Kalliokuusi, Eeva Muona, Tiiu Rebane and Evelina Januškaitė. 

The relevance of the project is based on the consideration of nature as a spatial image. The exhibition is about making the natural surface that connects and brings species together, experiences ecological challenges, and generates life, relevant. The exhibition talks about invisible connections and environments that not only surround us but are also responsible for the coexistence of different species. Here, nature is reconsidered not only as a medium or a habitat but also as a kind of keeper of memory and different experiences of people living next to it, which accumulates many different events and changes under its smooth surface over a long period of time, inevitably affecting the ecosystem and the future of all of us. The exhibition rethinks the issues of experienced and assumed connection with nature and oneself and makes the relationship between nature and social human activity and their divide relevant. 

The main collaborative task of the artists participating in this project is to find responsible ways to act in the international visual arts environment and to create a positive attitude towards ecological sustainability. 

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page