top of page

EML AASTAKOOSOLEK 2024

Eesti Maalikunstnike Liidu Liikmetele


EML AASTAKOOSOLEK toimub 9.05.2024 alates kell 17.00 ARS Kunstilinnaku koosolekutesaalis Stuudio 98.


ARS Kunstilinnaku aadress: Pärnu mnt 154, Tallinn 11317

(Kohalesõiduks valige rong või buss; trammid ei liigu. Auto parkimine ARS hoovis tasuta)
Aastakoosoleku päevakord:


1.      EML 2023 majandusaasta aruande esitlemine ja kinnitamine;


2.      Uute liikmete vastuvõtt.


3.      EML juhatuse ja esimehe valimised.


Kes kandideerib tänavustel valimistel EML juhatuse liikmeks peab saatma hiljemalt 30.04.2024 aadressile tiiu.rebane@eaa.ee kaks teksti: 1. lühivormis nõusolek juhatuse liikmeks kandideerimiseks  ja 2.visioon-tegevuskava, mis tutvustab teie panust Eesti Maalikunstnike Liidu kolmeks järgnevaks tegevusaastaks.  Pange vabas vormis teesidena kirja probleemid ja probleemide praktilised lahenduskäigud ehk "mis" ja "kuidas".

Ootame kandideerijate avaldusi kuni 30.04.2024 aadressile tiiu.rebaneaa.ee; (teksti pikkus max 2000 tm).

Tähtajaks laekunud visioonid edastatakse EML liikmetele eeltutvumiseks 1.05.2024. Aastakoosoleku raames on kõigile kandidaatidele oodatud lisaküsimused, toimub vestlus, milelle järgneb hääletamine.

NB! Hilinenud kandideerimisavaldused kahjuks ei kvalifitseeru! ( Vt. EML põhikiri p 17.3)


4. Muud küsimused ja ettepanekud.

Palume saata hääletamist vajavad küsimused või ettepanekud aadressile tiiu.rebane@eaa.ee hiljemalt 30.04.2024 !


EML aastakoosolek on pädev otsuseid vastu võtma juhul, kui koosolekul oseleb üle poolte liikmetest.


NEED EML LIIKMED, KES ISIKLIKULT EI OSALE KOOSOLEKUL, PEAVAD SEEKORD TEGEMA VOLITUSE EML LIIKMELE, KES KOOSOLEKUL OSALEB!

Volitus tuleb digiallkirjastada ja saata hiljemalt 8.05.2024 aadressile tiiu.rebane@eaa.ee
Juhul, kui EML aastakoosolekul osaleb alla poolte EML liikmetest ei ole koosolek otsustusõiguslik ja koosoleku küsimuste arutelu ei toimu. Sellisel juhul võtab EML juhatuse koosolek vastu otsuse EML korduskoosoleku kokkukutsumiseks.


Lugupidamisega,

EML juhatus  43 views0 comments

Comments


bottom of page