top of page

VILNIUSE MAALITRIENNAAAL

XVII RAHVUSVAHELINE VILNIUSE MAALITRIENNAAL “(UN)DETERMINED” 8.12.2020-30.04.2021

LEEDU KUNSTNIKE LIIT: http://www.ldsajunga.lt/Dailerastis-89 Museum of Applied Arts and Design https://www.lndm.lt/en/tdm/ Smoke Factory http://www.dumufabrikas.lt/ Kuraatorid: Evelina Januškaitė-Krupavičė, Linas Liandzbergis Kaaskuraatorid: Tiiu Rebane (EE), Ilze Žeivate (LV), Krzysztof Stanislawski (POL) Eesti kunstnikud: Alexei Gordin, Mirjam Hinn, Saskia Järve, Raoul Kurvitz, Karl-Kristjan Nagel, Raul Rajangu, Jaan Toomik, Alar Tuul -- XVII rahvusvaheline Vilniuse maalitriennaal aktualiseerib vabaduse vajalikud tingimused, tehes seda ülemaailmse ebastabiilsuse kontekstis ja käsitledes neid kui igapäevaellu põimunud ootust ning lubadust tulevasest reaalsusest.

Me elame segastel aegadel. Kataklüsmid, infosõjad, pandeemiad, bioloogilised relvad, ökoloogilised katastroofid, pagulaskriisid, anneksioonid ja muud ohud tungivad üleilmsesse julgeoleku illusiooni. Erinevad sotsiaalsed, kultuurilised, poliitilised, religioossed ideoloogiad ja dogmad, mis panevad paika nn metanarratiivid, määratlevad üksikisiku autonoomia ja püüavad seda allutada mugavalt kontrollitavatele võimuaparaatidele.

Tänapäeval on inimese loomulik vabadus pigem utoopiline püüdlus kui vaieldamatu ülesanne. Metanarratiivid kujundavad ja säilitavad erinevaid kultuurilisi tähendusi, sotsiaalseid suhteid, määratlevad nende piirid ning "turvalised" ja "jälgivad" ühiskondlikud struktuurid, samuti vastupanu ja vabanemine ilmnevad eraldatuse sümptomina. Michel Foucault sõnul on isolatsioon vajalik tingimus individualiseerimiseks. Tänaseks meid kõiki tabanud akuutne isolatsioon viib tulevikku silmas pidades vaatleja paratamatult ebakindluse, tundmatuse ja ärevuse seisundisse. Kunst sellises kindlaksmääratud, s.t tingimuslikus olekus toimib kui loov jõud, mis seab kahtluse alla nii kontrolli kui vaba tahte ning mis taasavastatakse autonoomia ja mässu kaudu. Loomingut kutsub esile vastupanu, mis tuleneb mõnikord sisemisest antagonismist ja mõnikord välistest pingeväljadest. Elame ajal, mis nõuab meilt pidevat erksust ja ärevust. Muutes oma vorme, vastandudes kontrollile, ühendades individualiseerimise ja sotsiaalse tasandid, saab kaasaegsest maalikunstist sotsiaalse diskursuse protseduuriline vorm või vähemalt võimalus selleks. Tänavune triennaal aktualiseerib vabaduseks vajalikke tingimusi globaalse ebastabiilsuse kontekstis, käsitledes neid kui igapäevaelus põimunud ootust ja lubadus tulevasest reaalsusest. XVII rahvusvaheline Vilniuse maalitriennaali sõnumit levitatakse Tarbekunsti- ja disainimuuseumi ning Sigaretivabriku (Smoke Factory) muuseumisaalides. Vilniuse maalitriennaali korraldab Leedu Kunstnike Liit alates 1969. aastast. Selle traditsioonilise suurprojekti ülesanne on anda esinduslikku ülevaadet kaasaegsest maalikunstist ning kajastada läbi kunsti aktuaalseid sotsiaalseid, kultuurilisi, ajaloolisi ja poliitilisi teemasid. Tänavune triennaal pühendatud Leedu Kunstnike Liidu asutamise 85. aastapäevale. --

17th International Vilnius Painting Triennial actualizes the conditions for freedom in the context of global instability, contemplating them as an expectation intertwined in everyday life like a promise of a future reality. We live in turbulent times. Cataclysms, information wars, pandemics, biological weapons, ecological disasters, refugee crises, annexations, and other dangers encroach on the global illusion of security. The various social, cultural, political, religious ideologies and dogmas that establish the so-called meta-narratives define the autonomy of the individual and seek to subordinate it to conveniently controlled apparatuses of power. Today, natural human freedom is a utopian aspiration rather than an indisputable task. Metanarratives shape and maintain different cultural meanings, social relationships, define their boundaries and "safe" and "supervising" societal structures, and resistance and liberation occur as a symptom of isolation. According to M. Foucault, isolation is a condition for the development of individualization. The acute isolation that has befallen us today, inevitably leads to a state of uncertainty, the unknown, and anxiety about the future. Art in such a determined, i.e. conditioned state acts as a creative power questioning control and free will, discovered through autonomy and rebellion. Creation is sparked by resistance, which sometimes results from internal antagonism and sometimes from external fields of tension. We live in a time that requires us to be constantly alert and anxious. By changing its forms, opposing control, combining individualization and the social plane, contemporary painting becomes a procedural form of social discourse or at least an opportunity for it. This year's triennial actualizes the conditions for freedom in the context of global instability, contemplating them as an expectation intertwined in everyday life like a promise of a future reality. In the context of this triennial, the metanarrative as a control mechanism and isolation as a condition of freedom will be contextually disseminated in the premises of the Museum of Applied Arts (the Arsenal, i.e. the Arms Warehouse) adjacent to the former guardhouse and cultural space “Dumu fabrikas”. Vilnius Painting Triennial is organized by Lithuanian Artists' Association since 1969. This traditional project functions as a representative review of contemporary painting as well as reflection of social, cultural, civic, historical, political issues through art. This year triennial is dedicated to Anniversary of 85 years of establishment of organization. Lithuanian Artists’ Association

--


Eesti kunstnikud:

ALEXEI GORDIN

Mold and wild honey 120x95cm

Past Perfect Continious (1/2)/40x40each

How this could happen? (1/2/3)/60x45each

The Book 40x33cm

Untitled 90x70cm

Untitled 62x46cm

Untitled/ VIDEO


MIRJAM HINN

Ultraviolet 180x180cm

Point Zero 180x130cm

High Voltage 180x130cm

SASKIA JÄRVE

Sunset 130 x 240 cm,

Flowers of fear 190 x 250 cm


RAOUL KURVITZ

VOOL 05. Vacuums of Angst in Bergsonian Ocean 300 x 165 cm

VOOL 06. Thousand Cafeés at the End of the World 300 x 165 cm

KARL-KRISTJAN NAGEL

Leya - Wave" 150x150 cm

Pregnant church 150x150 cm


RAUL RAJANGU

ESTNISCHE AMERIKANISCHE FREUNDSHAFT Diptych, 260 x 360 cm

REDNEX´ PARADISE WITH THE SHE-DWARF AND RAINBOW 260 x 300 cm

JAAN TOOMIK

Exercises for the Past 200x290cm


ALAR TUUL

Gogogo 198x170 CM

Dotcom 144x142 CM

Trademark 190x150 CM


--

> Straipsnis ir video LRT

>

> Straipsnis 7 meno dienose https://www.7md.lt/22469

>

> Dūmų fabriko erdvės info http://www.dumufabrikas.lt/?page_id=517

>

> Kultūra su LRT video reportažas

>

> Dailėraštyje straipsnis http://www.ldsajunga.lt/Dailerastis-89

>

> Prisegu Dailės žurnalo foto

>

> Ir žinoma mūsų filmukai (jų dabar jau trylika).

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

110 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page