top of page

Dokumentide vastuvõtt Eesti Maalikunstnike Liidu liikmestaatuse taotlemiseks

Dokumentide vastuvõtt Eesti Maalikunstnike Liidu liikmestaatuse taotlemiseks toimub kuni 1.03.2024.

Eesti Maalikunstnike Liit on Eesti professionaalseid maalikunstnikke ühendav vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus. EML liikmeteks võivad olla oma loomingulist võimekust praktikas tõestanud kutselised kunstnikud ning juriidilised isikud, kes toetavad EML-i põhikirjalisi eesmärke. Liikmestaatuse taotlemiseks tuleb EML juhatusele esitada: - SISSEASTUMISAVALDUS LAE ALLA STANDARD DOC- CV- 5 SOOVITUSKIRJA EML liikmetelt- loomingu PORTFOOLIO SELGITUSEKS: - CV puhul on oluline eelkõige taotleja loominguline biograafia, samuti (erialase) haridustee ja töökogemuse esiletoomine; - avalduses ja CVs toodud isikuandmed (taotleja isikukood/sünniaeg, kontaktandmed) ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele; - digiallkirjastatud soovituskirjad esitab taotleja koos muude dokumentidega; alternatiivina on lubatav saata soovituskiri otse soovitaja poolt e-mailiga aadressile maalikunstnikeliit@gmail.com ja tiiu.rebane@eaa.ee - portfoolio peaks andma piisavalt põhjaliku ülevaate taotleja haridusest, loomingust ja töökogemusest ning tema kunstnikupositsioonist ja –praktikast; eelistatud ning tungivalt soovitatav esitusviis on digitaalne: eraldi dokument (nt PDF-formaadis) või link internetis leiduval materjalile. EELDUSED SISSEASTUJATELE: - kunstikõrgharidus - 5 aastat eelnevat erialast loometegevust (alates esimesest näitusel esinemisest); - vähemalt 2 isiknäitust erialaselt tunnustatud galeriides; - osalemised erialastel ühisnäitustel. ​Nõutavaid dokumente võib EML juhatusele esitada aastaringselt, EML üldkoosolekud toimuvad iga aasta esimeses kvartalis. Üldkoosoleku toimumisinfo avaldatakse EML kodulehel, hiljemalt 15 tööpäeva enne koosoleku toimumist. Sisseastumisdokumendid palume elektroonilisel kujul saata aadressile maalikunstnikeliit@gmail.com ja tiiu.rebane@eaa.ee Paberkandjal materjalid toimetada tööpäeviti kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.00, aadressile EKL, Vabaduse väljak 6, 10146 Tallinn ---​ EML eesmärgiks on Eesti maalikunsti igakülgne tutvustamine, Eesti kultuuriruumi jätkusuutlikule arengule kaasa aitamine, liidu liikmete loomevabaduse toetamine ning kaitsmine. EML lähtub oma tegevuses vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtetest.


151 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page