top of page

VALGE LAEV - DET VITA SKEPPET


PRESSITEADE


VALGE LAEV - DET VITA SKEPPET

Eesti Maalikunstnike Liidu näitus


Eesti Maja Stockholm

Näituse avamine 3.02.2023 kell 17.00

3.02. - 27.02.2023

Näitust toetavad: Eesti Kultuurkapital, Eesti Maja, Eesti Kultuuri Koondis, Imbi Rahumaa

Kunstnikud: Vano Allsalu, Stanislav Antipov, Ivi Arrak, Urve Dzidzaria, Jaan Elken, Herlet Elvisto, Evi Gailit, Anne-Mai Heimola, Eva Jänes, Saskia Järve, Kai Kaljo, Anniki Kari, Erki Kasemets, Kaie Kal, Liis Koger, Andres Koort, Liisa Kruusmägi, Piret Kullerkupp, Maret Suurmets Kuura, August Künnapu, Vilen Künnapu, Mati Kütt, Maria Lapteva Sidljarevitš, Philiph Arvo Luik, Ivika Luisk, Helle Lõhmus, Andrei Maksimjuk, Margus Meinart, Karl-Kristjan Nagel, Mall Nukke, Ulvi Oro, Riin Pallon, Tiiu Pallo-Vaik, Mall Paris, Sirje Petersen, Lii Pähkel, Ingmar Roomets, Mari Roosvalt, Uno Roosvalt, Rait Rosin, Leho Rubis, Valev Sein, Sorge, Аnatoli Strahhov, Ursula Sõber, Karl-Erik Talvet, Tiina Tammetalu, Edgar Tedresaar, Olga Tobreluts, Maris Tuuling.

Näitust korraldab: Eesti Maalikunstnike Liit

Kuraator: Tiiu Rebane


Eesti Maalikunstnike Liit avab 3.veebruaril Eesti Majas Stockholmis ülevaatliku näituse Valge Laev.

Valge laev oli 1860. aasta paiku Tallinna lähistel prohvet Maltsveti uskumustes laev, mis pidi tulema ja viima usklikud paremale maale. Teoloogi ja kultuuriloolase Riho Saardi järgi mainivad varasemad allikad maltsvetlaste uskumist ime läbi Jeruusalemma jõudmisest või pilve ootamisest, mis neid ära viiks. Maltsvetlastest saati on valge laev muutunud Eesti kultuuris tugevaks kujundiks, tähistades oodatavat ja loodetavat pääsemist, mis võib ka tulemata jääda.

Ajaloolisi paralleele on nähtud nii Esimese maailmasõjaaegses Inglise laevastiku ootuses kui Teise maailmasõja aegse massilise põgenemisega üle Läänemere (peamiselt Rootsi) kui ka Nõukogude aja alguses katkenud sidemete taastamise

järel Eesti ja Soome vahel kurseerinud laevadega Vanemuine (1965-66), Tallinn (1966-1980) ja Georg Ots (1980-2000).

Parvlaev Estonia uppus 28.septembri öösel 1994 reisil Tallinnast Stockholmi. Hukkus vähemalt 852 inimest.

Valget laeva võib Eesti kultuuris pidada nii mütoloogiliseks sümboliks kui puht esteetiliseks kujundiks; nii ajalooliselt küllastunud märgiks kui reaalseks objektiks. Kindlasti on aga kunstnikel olnud vabad käed interpreteerimaks teemat vastavalt isiklikule autorimõttele. Näitus esitleb Rootsi publikule laia skaalat Eesti tänasest maalikunstist ning avab vaatajale meie kultuuriloo sügavikke ja maailmapilti puudutavat. Ajaloolise Eesti Maja näituseruumides loob EML liikmete ja liikmekandidaatide teostest koostatud maali-installatsioon sümboolse ja hõlmavalt tunnetusliku ettekande etteantud teemal.


—-

PRESS RELEASE


THE WHITE SHIP - DET VITA SKEPPET

Exhibition of the Estonian Painters Association


Estonian House Stockholm

Opening of the exhibition on February 3. 2023 at 5 p.m.

3.02. - 27.02.2023

The exhibition is supported by: Cultural Endowment of Estonia, Estonian House, Estonian Culture Association, Imbi Rahumaa

Artists: Vano Allsalu, Stanislav Antipov, Ivi Arrak, Urve Dzidzaria, Jaan Elken, Herlet Elvisto, Evi Gailit, Anne-Mai Heimola, Eva Jänes, Saskia Järve, Kai Kaljo, Anniki Kari, Erki Kasemets, Kaie Kal, Liis Koger, Andres Koort, Liisa Kruusmägi, Piret Kullerkupp, Maret Suurmets Kuura, August Künnapu, Vilen Künnapu, Mati Kütt, Maria Lapteva Sidljarevitš, Philiph Arvo Luik, Ivika Luisk, Helle Lõhmus, Andrei Maksimjuk, Margus Meinart, Karl-Kristjan Nagel, Mall Nukke, Ulvi Oro, Riin Pallon, Tiiu Pallo-Vaik, Mall Paris, Sirje Petersen, Lii Pähkel, Ingmar Roomets, Mari Roosvalt, Uno Roosvalt, Rait Rosin, Leho Rubis, Valev Sein, Sorge, Аnatoli Strahhov, Ursula Sõber, Karl-Erik Talvet, Tiina Tammetalu, Edgar Tedresaar, Olga Tobreluts, Maris Tuuling.

The exhibition is organised by: Estonian Painters' Association

Curator: Tiiu Rebane

Estonian Painters Association will open an overview exhibition White Ship in Eesti Maja, Stockholm, on February 3.

The white ship was according to the beliefs of the Estonian prophet Maltsvet (around 1860) a ship which was supposed to come and take believers to a better land. According to theologian and cultural historian Riho Saard, earlier sources mention the Maltsvet people believing in a miracle of reaching Jerusalem or waiting for a cloud that would take them away. Since Maltsvet, the white ship has become a strong image in Estonian culture, symbolising the expected and hoped-for deliverance, which may not come.

Historical parallels have been seen both in the expectation of the English fleet during the First World War and the mass flight across the Baltic Sea (mainly to Sweden) during the Second World War, as well as in the restoration of sea-ties that were broken at the beginning of the Soviet era. The ships Vanemuine (1965-66), Tallinn (1966-1980) and Georg Ots (1980-2000) operated between Estonia and Finland.

The ferry Estonia sank on the night of September 28, 1994 on a trip from Tallinn to Stockholm. At least 852 people died.

In Estonian culture, the white ship can be considered both a mythological symbol and a purely aesthetic image; as well a historically saturated sign and a realtime object. However, the artists certainly had a freedom to interpret the theme according to the author's personal thoughts. The exhibition presents a wide range of contemporary Estonian painting to the Swedish audience and opens the viewer to the depths of our cultural history and world view. In the exhibition rooms of the historic Eesti Maja, a painting installation composed of the works of EML members and candidates for membership creates a symbolic and comprehensive phenomenological presentation on a given topic.