top of page

FINEST PROJEKT


Helsingin Taiteilijaseura ry (HAA)
www.helsingintaiteilijaseura.fi

Kokkuleppe esindaja: Eeva Muona, HAA galerii projektijuht

Kontaktisik: Eija Saarivirta, HAA Europe Projekti kordinaator


Helsingi Kunstnike Liit (HAA), asutatud 1967 aastal, koondab oma ridadesse ligemale 900 professionaalset kunstnikku kõigilt kujutava kunsti erialadelt. HAA põhitegevusteks on näituste korraldamine, kunstiteoste renditeenuse pakkumine ja kunsti kursuste korraldamine. HAA esindab oma liikmeid ja toetab nende loometegevust. HAA haldab Helsingis nelja kunstigaleriid, tegutseb projektipõhiselt rahvusvahelisel tasandil arendades koostööd välisriikide loomeliitudega. Koostöö EML-ga on HAA Europe projekti raames toimuv ja antud tegevuskava kokkuvõttev tegevuste sari.


Eesti Maalikunstnike Liit (EML)www.maal.ee

Kokkuleppe esindaja: Tiiu Rebane, juhatuse esimees


Eesti Maalikunstnike Liit on 1992.aastal asutatud loomeliit, mis koondab oma ridadesse Eesti professionaalseid maalikunstnikke (liikmete arv 180). EML põhitegevuseks on näituseplatvormide loomine; liikmete loomevabaduse toetamine ning kaitsmine.

EML korraldab iga aasta üle eesti 4-6 kureeritud grupinäitust; ülevaade enamusest senistest EML näitustest ja loometegevustest: www.maal.ee/eml-arhiiv

EML lähiaastate tegevus on võtnud aktiivse suuna meie maalikunsti tutvustamisele väljaspool Eestit ja lähiriikide maalikunsti tutvustamisele siinsele publikule. Välja võib tuua esinemised Riias (”Ekspressiivne”, 2019), Vilniuse Maalitriennaalil (2020-21), Suomenlinnas (”7 Eesti kunstnikku”, 2021) Alates 2021.aastast on EML käsutuses Kadrioru Galerii, mis mahutab korraga kuni 50 teost; galerii on sobivaks platvormiks nii suuremahuliste isiknäituste kui ülevaatlike grupinäituste korraldamiseks ja loomealaste koostöötegevuste arendamiseks (www.maal.ee/kadrioru-galerii )


2022 a. näitustesarja korraldamise aluseks on kahe loomeliidu vahel sõlmitud pikaajaline koostöökokkulepe, üldnimetusega FINEST, mille raames toimub tänavu kokku 6 kunstinäitust Eestis ja Soomes, loomeliitude hallatavates või nende poolt broneeritud näitusemajades. Samuti on antud projekti kaasatud Eesti suursaatkond Helsingis, mille toetusel lisandus koostöökavasse veel üks maalinäitus, toimumiskohaga saatkonna vastuvõturuumides.


EML ja HAA koostööleppe ajendiks on osapoolte üksmeelne tõdemus vajadusest elavdada kahe riigi vahelisi kujutava kunsti alast suhtlust eesmärgiga tutvustada nii publikule kui kolleegidele naaberiigi kaasaegset kujutavat kunsti ja sel alal tegutsevaid autoreid.

Sõlmitud koostöökokkulepe on plaanitud pikaajalisena ehk aastatepikkuse püsipraktikana nii näituste korralduseks kui teiste võimalike koostöövormide väljakujundamiseks. Oleme seadnud sihiks liikuda koos edasi nii Eesti kui Soome siseselt, kaasates