top of page

FINEST PROJEKT


Helsingin Taiteilijaseura ry (HAA)
Kokkuleppe esindaja: Eeva Muona, HAA galerii projektijuht

Kontaktisik: Eija Saarivirta, HAA Europe Projekti kordinaator


Helsingi Kunstnike Liit (HAA), asutatud 1967 aastal, koondab oma ridadesse ligemale 900 professionaalset kunstnikku kõigilt kujutava kunsti erialadelt. HAA põhitegevusteks on näituste korraldamine, kunstiteoste renditeenuse pakkumine ja kunsti kursuste korraldamine. HAA esindab oma liikmeid ja toetab nende loometegevust. HAA haldab Helsingis nelja kunstigaleriid, tegutseb projektipõhiselt rahvusvahelisel tasandil arendades koostööd välisriikide loomeliitudega. Koostöö EML-ga on HAA Europe projekti raames toimuv ja antud tegevuskava kokkuvõttev tegevuste sari.


Eesti Maalikunstnike Liit (EML)Kokkuleppe esindaja: Tiiu Rebane, juhatuse esimees


Eesti Maalikunstnike Liit on 1992.aastal asutatud loomeliit, mis koondab oma ridadesse Eesti professionaalseid maalikunstnikke (liikmete arv 180). EML põhitegevuseks on näituseplatvormide loomine; liikmete loomevabaduse toetamine ning kaitsmine.

EML korraldab iga aasta üle eesti 4-6 kureeritud grupinäitust; ülevaade enamusest senistest EML näitustest ja loometegevustest: www.maal.ee/eml-arhiiv

EML lähiaastate tegevus on võtnud aktiivse suuna meie maalikunsti tutvustamisele väljaspool Eestit ja lähiriikide maalikunsti tutvustamisele siinsele publikule. Välja võib tuua esinemised Riias (”Ekspressiivne”, 2019), Vilniuse Maalitriennaalil (2020-21), Suomenlinnas (”7 Eesti kunstnikku”, 2021) Alates 2021.aastast on EML käsutuses Kadrioru Galerii, mis mahutab korraga kuni 50 teost; galerii on sobivaks platvormiks nii suuremahuliste isiknäituste kui ülevaatlike grupinäituste korraldamiseks ja loomealaste koostöötegevuste arendamiseks (www.maal.ee/kadrioru-galerii )


2022 a. näitustesarja korraldamise aluseks on kahe loomeliidu vahel sõlmitud pikaajaline koostöökokkulepe, üldnimetusega FINEST, mille raames toimub tänavu kokku 6 kunstinäitust Eestis ja Soomes, loomeliitude hallatavates või nende poolt broneeritud näitusemajades. Samuti on antud projekti kaasatud Eesti suursaatkond Helsingis, mille toetusel lisandus koostöökavasse veel üks maalinäitus, toimumiskohaga saatkonna vastuvõturuumides.


EML ja HAA koostööleppe ajendiks on osapoolte üksmeelne tõdemus vajadusest elavdada kahe riigi vahelisi kujutava kunsti alast suhtlust eesmärgiga tutvustada nii publikule kui kolleegidele naaberiigi kaasaegset kujutavat kunsti ja sel alal tegutsevaid autoreid.

Sõlmitud koostöökokkulepe on plaanitud pikaajalisena ehk aastatepikkuse püsipraktikana nii näituste korralduseks kui teiste võimalike koostöövormide väljakujundamiseks. Oleme seadnud sihiks liikuda koos edasi nii Eesti kui Soome siseselt, kaasates edaspidi ühistegevusse maakondade loomekeskusi ja residentuure; samuti on sihiks liikuda ühisnäitustega riikidesse, millega nii Eestit kui Soomet seovad paljud kultuuriloolised faktid ning kuhu meid ka huviga oodatakse oma tänast kunsti tutvustama.

Oleme koostöös Helsingi Kunstnike Liiduga algatanud põneva koostööprotsessi, mille raames sündivad praktilised edasiarendused ja ideed, uued koostööprojektid ja laienev kultuurikeskne suhtlusring saavad olema professionaalselt asjalikud ning elamuslikult rikastavad kõigile projektiga seotud osapooltele.


Näitused 2022:

EML näitused Helsingis:

  1. Eesti suursaatkond Helsingis; 12.01-30.06. ”EESTIMAISED STIIHIAD”, osaleb 11 kunstnikku, kuraatrorid Mall Nukke ja Tiiu Rebane (www.maal.ee/post/eestimaised-stiihiad )


  1. HAA Galerii, Suomenlinna 10.03-02.04.2022 - EML grupinäitus ”NEO-NAIVISM”, osaleb 25 kunstnikku, kuraator Vilen Künnapu (www.maal.ee/2022-haa1 )


  1. Galerii Katariina 11.03.-27.03.2022 - Karl-Kristjan Nagel, isiknäitus ”PERSONAL FREEDOM” (https://www.maal.ee/post/isiklik-vabadus-karl-kristjan-nagel )


  1. HAA Galerii, Suomenlinna 05.06.-30.07.2022 - HAA ja EML ühisnäitus ”MERI”, osaleb ~50 kunstnikku. Kuraatorid: Jaan Elken (EML), Satu Kalliokuusi (HAA), Mika Vesalahti (HAA) ja Tiiu Rebane (EML) (www.maal.ee/2022-haa2 )  1. Galerii Katariina 16.09.-02.10.2022 - Mall Nukke, isiknäitusHAA näitused Eestis 2022:

  1. Kadrioru Galerii, Tallinn 03.09.-29.10.2022 ”ART-TUBE”, osaleb ~50 kunstnikku


  1. Pärnu Linnagalerii, Pärnu 28.09.-22.10.2022, osaleb ~25 kunstnikku


Kokku kaasatakse tänavustesse näituseprojektidesse ~150 Eesti ja Soome professionaalset tegevautorit.

Kavas on kirjastada põhjalik ülevaatekataloog (01.2023)

Täname koostöö eest: Eesti suursaatkond Helsingis - Eesti Kultuurkapital - Eesti Instituut - Helsingi Kunstnike Liit

110 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page