AJUTINE PIND

Eesti Maalikunstnike Liidu aastanäitus 2021


Uue Kunsti Muuseum, Pärnu

7.02-28.03.2021

 

REGISTREERIMINE (soovituslik tähtaeg) kuni 25.01.2021

 

 

REGISTREERIMISVORM 
 

Näituse kuraator: Jaan Elken 

Näituse töörühm:  Linda Elken, Mari Roosvalt, Tiiu Rebane, Marie Soosaar-Virta

Tööde transport Tallinn-Pärnu on orienteeruvalt 3.veebruaril 2021 kell 10.00 Tallinna Kunstihoone hoovilt. 

Tööde transport Tartu-Pärnu  kuupäev ja kellaaeg täpsustub 2021 a jaanuaris.

 


                                                                                                                                                                     
_ _

Eesti Maalikunstnike Liidu aastanäitus „AJUTINE PIND“ kommenteerib nii maalide eksponeerimise paika kui ka autoripositsioonide
muutumisi/kehtimajäämisi olukorras, kus meie tegevusi füüsilises ruumis dikteerivad koroona ja sellest tulenev vaimne surutis.

“Ajutine“ on midagi sellist, mis kestab lühikest aega, sõna „pind“ evib väga mitmeid tähendusnüansse (aluspind, kandepind, kõlapind, toetuspind, tasapind, pealispind, sisepind, välispind, pildi-pind jm, ka see, millel miski rajaneb, millele miski tugineb, millest miski lähtub).

Ka Uue Kunsti Muuseumi jaoks on SEB-panga endises hoones asuv pangasaal kui uus ajutine pind.  „Ajutine pind“ on aga  ka iga maali loomisel
hästi jälgitav fenomen, nii bukvalistlikust kui semiootilisest vaatepunktist. Ümbritsevast tegelikkusest ja psüühilisest sfäärist (ehk sisekosmosest) ammutatud muljed ja meeleolud tõlgitakse maalikunsti puhul kahemõõtmelisteks pinnakujunditeks ja värvi-impressioonideks, et vaatajate jaoks retseptsiooniprotsessis taas uuele, nö päriselule tärgata.

Laiemas tähenduses liigitub maalikunst kui tegevusvaldkond elukutseks, mis on tundlik vaimse õhkkonna muutustele. Näitust võib sotsiaalses kontekstis vaadata ka eneseabi-programmina kunstnikele – jätkata nö uues normaalsuses väljakujunenud traditsioonidega, kõige kiuste. 2021. aasta kevadeks on pandeemia kestnud aasta – võib vaid oletada, kas ja kuidas suudavad loomingulist vormi hoida maalikunstnike enamus, kelle
instrumendiks on pintslit hoidev käsi?


NÄITUSEL ON SEOSES RUUMI JA VAHESEINTE ERIPÄRAGA FORMAADIPIIRANG: EKSPONEERITAVATE TÖÖDE HORISONTAALNE MAKSIMAALNE MÕÕT ON 110-130 CM. MUUSEUMI KÄSUTUSES OLEV UUS AJUTINE PIND ON KA EKSPONEERIMISPINNA RUUTMEETRITELT VÄIKSEM KUI ESPLANAADI 10.

NÄITUSELE ON OODATUD EML JA EKL LIIKMED, AGA KA NOORED KUNSTNIKUD, KES POLE VEEL LOOMELIITUDEGA LIITUNUD.

© EESTI MAALIKUNSTNIKE LIIT - ESTONIAN PAINTERS´ASSOCIATION

  • EML Facebook