top of page

NAINE.ASENDUSKEHA

Eesti Maalikunstnike Liidu kuraatornäitusGaleriis NOORUS, Tartu

7.-22.10. 2020


Kuraatorid Leila Lükko ja Tiiu Rebane (EML)


Kunstnikud: Anna Kõuhkna, Anni Liina Mets, Anu Muiste, Elo-Mai Mägi (Mikelsaar), Eve Kruuse, Eve Luik,

Evi Gailit, Jane Tiidelepp, Johanna Mudist, Kai Kaljo, Kaie Luik, Kaire Nurk, Kalli Kalde, Karin Strohm,

Katrin Piile, Katrin Valgemäe, Kristiina Jakimenko, Lilian Mosolainen, Lola Tehver, Maarit Murka, Maarja Nõmmik, Mall Nukke, Mall Paris, Mara Ljutjuk, Maria Hommik, Maria Sidljarevits, Marju Bormeister, Marta Stratskas, Maryliis Teinfeldt, Meiu Münt, Nelly Drell, Olesja Katšanovskaja-Münd, Pille Ernesaks,Piret Kullerkupp, Piret Rohusaar, Saskia Järve, Siiri Jüris, Sirje Petersen, Stefani Vissel, Tiiu RebaneEML-i kuraatornäitus “Naine.Asenduskeha” on fokusseerinud tähelepanu küsimusele kuidas ning millisena näeb iseennast tänapäeva naine. Nii religioosses maailmapildis kui kaasaegses psühholoogilises kujundiloomes pole midagi suvalist või põhjendamatut. Kunstniku poolt loodava uue kujutise, märgi või tinglike tähenduste algimpulss on tema poolt mõtestatud reaalsuses, soovis seda olemasolevat edastada, peita või muuta. Eesti Maalikunstnike Liidu näitus galeriis Noorus loob ülevaadet ainesest, mida tänane naismaalikunstnik oma loomingus avaldab või varjab kui kaldub üksühesest naturalismist kõrvale.

- - -

19. sajandit võib pidada oluliseks kultuurilooliste muutuste sajandiks, mil määratleti erialane termin „teadlane“ ning iseseisva teadusharuna etableerus psühholoogia. See oli aastasada, mil loobuti traditsioonilise kunsti võtetest ja sai alguse akademismist lahkulööv liikumine moodsa kunsti vabaduste poole. Impressionistid - elu jälgijad, maalisid seda, mida silm nägi...ühiskondlikus elus domineerisid mehed ning vanaviisi jätkus ka kunstides defineeriva meeskunstniku traditsioon. Salon des Refusé´s impressionistlikeks nimetatud pildid pakkusid meelelist ja tajumuslikku ilu, kunstiliste muljete otsingud prevalveerisid sisu ees ja iga järgnev maalivool võttis aina fantaasiarikkama ja järsema vormilise suuna. Kunsti religioossne või moraliseeriv mõju oli taandunud järkjärgult indiviidi psühholoogiliste seisundite ülemvõimu ees, võõrandus sümbolite keel, muutusid visuaalloomingu dekodeerimis- ja tõlgendamisvõttestikud.


Näitus “Naine.Asenduskeha” otsib Tartu Nooruse galeriis eesti naise enesepilti ning jälgib naise fantaasiat kui loovat jõudu. Alates Freudist ja lähtuvalt psühholoogias postuleeritust ei eksisteeri hingelistes sfäärides midagi suvalist ega põhjendamatut. Mõtlev silm oskab märgata ka juba eos inimese või sootsiumi mitte-teadvuse kihistuste ilukardinate vahelt hämaras veiklevat "draivi", mida ühiskondliku korra nimel küll veaks või olematuks peaks pidama, kuid mis omatahtsi vastuliikumises end ikka manifesteeruma juhtub. Kas kunstnik kujutab seda mida ta esitab või on pildi taga midagi (mida?) varjatut; kuidas ja kelle seisukohale naine end vaataja ja kujutajana positsioneerib ? Ehk võib antud näitusega püüda ära arvata nii inimese kui ühiskonna loomuomadusi? Näitusel esitletud teostel on kõigil enamasti kujutatud naist. Naist lähikondsetega, naist tegevuses, ebareaalseid portreid..naise enesekujutusi või vaadet ühiskonnale, mis tingivad jutustusi läbi lillede ja loomade. Naiskunstnike tööd on nii autobiograafilised kui üldistavad, need on tunnetuslikud visioonid enese rollist ja paiknemisest tehnoloogiliselt, funktsionaalselt, mudeldavalt, ettemääratusele orienteeritud kaasajas.


Moodne kunstiväli, mis läbi 20.sajandi on olnud defineeritud valdavalt meeskunstnike loomingu ja ettekujutlusvõime läbi, on tänapäevaks juba mõningad aastakümned oma soolisi proportsioone muutnud ning naiskunstnike osakaal on ületamas meesautorite arvu. Mida selline kultuuriline areng enesega kaasa toob, millise pilguga näeb iseennast ja ümbritsevat naine, keda on läbi sajandite määratlenud mehe pilk - seda uurib 6.oktoobril avatav näitus galeriis Noorus.

(Tekst L.Lükko ja T.Rebane)


WOMAN.REPLACEMENT BODY

NOORUS Gallery, Tartu

7.-22.10. 2020


Curators: Leila Lükko and Tiiu Rebane (EPA)


Artists: Anna Kõuhkna, Anni Liina Mets, Anu Muiste, Elo-Mai Mägi (Mikelsaar),

Eve Kruuse, Eve Luik, Evi Gailit, Jane Tiidelepp, Johanna Mudist, Kai Kaljo, Kaie Luik,

Kaire Nurk, Kalli Kalde, Karin Strohm, Katrin Piile, Katrin Valgemäe, Kristiina Jakimenko,

Lilian Mosolainen, Lola Tehver, Maarit Murka, Maarja Nõmmik, Mall Nukke, Mall Paris,

Mara Ljutjuk, Maria Hommik, Maria Sidljarevits, Marju Bormeister, Marta Strackas,

Maryliis Teinfeldt, Meiu Münt, Nelly Drell, Olesja Katšanovskaja-Münd, Pille Ernesaks,

Piret Kullerkupp, Piret Rohusaar, Saskia Järve, Siiri Jüris, Sirje Petersen, Stefani Vissel, Tiiu Rebane


Estonian Painters Association`s curated exhibition “Woman. Replacement Body” is focusing on how and in what way a contemporary woman looks at herself. There is nothing random or unsubstantiated neither in religious world view nor temporary psychological image creation. The initial impulse of vision, sign or notional meaning, created by an artist, is an essential part of meaningful reality as well as an effort to transmit, hide or change the present existence. Estonian Painters Association`s exhibition in Noorus Gallery creates an overview of the matter, exposed or hidden by a contemporary female painter declining from conformal naturalism. - - -


19th century can be considered as an era when significant cultural and historical changes took place. During that era a professional term „scientist“ was determined and psychology was established as an independent discipline. During this century the principles of traditional art were abandoned and dissociating from academic art, a new movement towards the freedom of contemporary art, started to gain popularity.

Impressionists – life-watchers – painted what they saw ... social life was still dominated by men and the traditional way of men being leading artists continued. Presented in Salon des Refusé, the so-called impressionistic paintings offered sensory and perceptual splendor – searches for artistic impressions prevailed over content and every following painting movement took a turn towards even more fanciful and abrubt formal direction. Religious or moralizing impact of art had gradually receded in the face of supremacy of individual psychological state. The concept of symbols became alienated; decoding- and interpretation methods of visual art started to vary and change.

The exhibition “Woman. Replacement Body” in Noorus Gallery, Tartu, is searching for the self-image of Estonian woman, observing feminine imagination as a creative force. Starting from Freud and according to the postulates of psychology, there is nothing random or unsubstantiated in spiritual spheres. Through the decorative laces of aestethics or social non-consciousness, an attentive eye can spot a filament, flashing in the dusk, a "drive", which, in the light of social situation should be considered as a fault or disorder, but which occasionally rebels or manifests of its own free will. Is an artist really depicting her inner being or is there something hidden behind the picture (what?); how and where does a woman position herself as an artist and as an observer? Could this exhibition lead us to the characteristics of human being or even society as a whole? Mostly all the artworks presented in the exhibition depict a woman. Woman with her loved ones, woman in action, unrealistic portraits... feminine self-images or view of society, leading to stories depicted via flowers and creatures. The work of women artists is autobiographic as well as generalizing: these are cognitive visions about woman`s purpose and position in a technological, functional, modelable, predestination-oriented temporary world.


The gender ratio of temporary art scene has noticeably changed in last decades. As a woman during the whole art history until 20th century has mainly been defined through male artists creations and imagination, currently the proportion of female artists is exceeding the number of male authors. Where is such cultural development leading; how a woman, who has, throughout centuries, been defined from male perspective – some of that will the upcoming exhibition explore. Opening at the Noorus Gallery on the Oct 6th in Tartu, Estonia.

(text written by Leila Lükko and Tiiu Rebane)


Estonian Painters Association (EPA) www.maal.ee
Eesti Maalikunstnike Liit (EML) www.maal.ee

Leila Lükko - leila.lukko@gmail.com

Tiiu Rebane - tiiu.rebane@eaa.ee

Noorus Galerii - galerii@pallasart.ee ,

+372 734 9954 , Riia 11, 51010 Tartu

Avatud: T-L kl 11:00 -18:00


--
OSALEJAINFO:


Teoste transpordiks Tallinnast Tartusse tuua pakitud maalid 5.OKTOOBRIL kell 7.45-8.15 Kunstihoone hoovi.

NB! Auto väljub kell 8.15, ootamisaega ei ole.

Tartus tuua teosed 5. OKTOOBRIL kell 12.00-13.00 galeriisse Noorus.


NB! Palume pakkida maalid mullikilesse ja märkida kilele autori nimi, näituse nimetus ja lähteasukoht (antud juhul Tallinn või Tartu).


Teoste tagastamine autoritele toimub Tartus: 23. OKTOOBRIL, alates 11.00 ja Tallinnas: 23. OKTOOBRIL, kell ~ 17.00

NB! Maalide ladustamine toimub teoste autorite omavastutusel!


Märkused:

Pallase juhiste kohaselt peaksid Covid-19 tingimustele vastavalt näituste avamised, loengud jms. olema kutsetega, eelregistreerimisega, et ei tekiks korraga suuri rahvamasse. Jäävad ära kõik suure külastajate arvuga meelelahutuslikud üritused.
199 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page