top of page

Kusagil - üle vikerkaare / Somewhere, over the rainbow

Eesti Maalikunstnike Liidu 2024 aastanäitus Pärnu UKMs

 05.04.-26.05.2024"Someplace where there isn't any trouble. Do you suppose there is such a place, Toto? There must be. It's not a place you can get to by a boat, or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain" küsis Dorothy/Judy Garland oma koeralt Toto, 1939 a filmis "Võlur Oz".


Krestomaatiline film ja selle nimilugu "Somewhere, over the rainbow ..." on järgneva poolsajandiga kujunenud kõigi rõhutute ja põlatute, ka seksuaalvähemuste vapihümniks. Muinasjuttudel on ärevatel aegadel nõudlust, sest üldjuhul hoiavad nad üleval lootust õnnelikule lõpule.

1939 aastal oli  suur sõda oli Euroopas juba alanud, poliitiline turbulentsis üpris sarnane hetkeolukorrale, kui välja arvata tõsiasi, et inimtegevuse tulemusel küpsenud ülemaailmne ökoloogiline kriis on muutnud taustsüsteemi veel haavatavamaks. Geopoliitiline imperialism ja (suur)riikide etteotsa trüginud/trügivad diktaatorlike ambitsioonidega juhid olid nii 1939, ja on ka nüüd. 

 

Kunstnikke igavesti kannustav ambitsioon muuta maailma, või vähemasti panustada arengusse, saab ärevatel aegadel "reality check"i kogemuse võrra rikkamaks - muuta saab heal juhul iseennast, kui sedagi. Või toimuvad need muutused rohujuure tasandil, ilma trummipõrinata, esteetiliste kategooriate abil?

Rahvusvahelisel maaliskeenel on tervete seni kaasamata piirkondade või koguni maailmajagude maalikunst saanud vitamiiniks ja/või suunanäitajaks, metropolide nö värsked ideed viimastel aastakümnetel põhinevad suuresti maailma erinevate regioonide kultuuriliste eripärade kaasamisel. Nii nagu varasematelgi aastasadadel ja -tuhandetel on just kunstnikud need pioneerid, kes assimileerivad ja kodustavad eksootilisi ja/või esteetilisi laene võõrastest kultuuridest - teatud reservatsiooniga võib kunstnikke pidada rahvusvahelise globalismi agentideks.

Maalikunsti hinnatud eripäraks oli ja jääb elava inimese uudishimulik pilk ümbritsevale, empaatia kõige elusa suhtes, seega ikkagi poolte valimine. 

Näitusele on oodatud nii traditsiooni tsiteerivate, aga samuti ka lõhkuvate võtete abil taasloodavad simulacrumid, mille siin ja praegu tunnetuse olemasolust saame kindlalt aru alles distantsilt, seega tulevikus. 

Maalikunstnik, Sinu võimuses on ehitada õhuloss, või ehitada sild vikerkaare taha - mis iganes see metafoor konkreetselt Sinu jaoks ka tähendaks.

Aastal 2024 on maailm üpris sarnane 1939 aastale, justkui poleks mitte millestki midagi õpitud, tehnilisele progressile ja loodud kultuurimassiivile vaatamata. Võlur Oz, üks esimesi täispikke muusikalisi värvifilme, ei suutnud ära hoida Teist maailmasõda.

Näituse toimkond: Jaan Elken (näituse idee, koostamine ja kujundus, EML), Tiiu Rebane (näituse produtsent, EML), Marie Virta (UKMi poolne korraldus)


NB! Näitusele aplikeerumine: https://forms.office.com/e/ayP0jmtzMN

näituse koostaja ootab kunstnike aplikeerumist/registreerumist üleskutse all oleva lingi abil, palun tehke seda hiljemalt 17.märtsil 2024!


EMLi  mitte kuuluvad Eestis resideeruvad kunstnikud (samuti väljaspool Eestit elavad ELi kodakondsusega kunstnikud) peaksid lisaks registreerimisvormi täitmisele, saatma korraldaja aadressile - elken.jaan@gmail.com - pildifaili, maksimaalselt 3 MB suurusega, teile vastatakse hiljemalt märtsi lõpus. Palun ärge saatke linke, vaid jpg.!

Sellisel juhul on suhtluskeeleks lisaks eesti keelele ka inglise keel.

Valmis ja pakendatud maalide kogumise tähtajad Tallinnas ja Tartus teatame täiendavalt. 

Tööde transport Tallinnasse/Tartusse või otse Pärnusse jääb osaleja kanda.Lõplik näitusele pääsenud kunstnike valik selgub kohapeal, Pärnu UKMi näitusessaalides, aprilli alguses.

Kui esineda soovijate hulk ületab märkimisväärselt ruumide kapasiteeti, kutsuvad korraldajad kokku žhürii.Lugupidamisega,

Jaan Elken, korraldajate nimel

5540544 

------


"Someplace where there isn't any trouble. Do you suppose there is such a place, Toto? There must be. It's not a place you can get to by a boat, or a train. It's far, far away. Behind the moon , beyond the rain" asked Dorothy/Judy Garland to her dog Toto, in the 1939 film "The Wizard of Oz".

"Somewhere, over the rainbow..."—an anthem that has resonated across the past half-century, particularly among oppressed and marginalized communities, including sexual minorities. In times of turmoil, there is an increased demand for fairy tales, as they symbolize a beacon of hope amidst adversity.

In 1939, against the backdrop of the burgeoning Great War and political upheaval in Europe, the world faced circumstances reminiscent of our present day. However, today's challenges are compounded by a global ecological crisis, a consequence of human activities that has further strained the underlying systems. The echoes of geopolitical imperialism and authoritarian leadership that were prevalent in 1939 persist in our current reality.

Artists, driven by an enduring ambition to catalyze change or contribute to societal evolution, find themselves undergoing a profound "reality check" during anxious periods. In the best-case scenario, such times may prompt personal transformation. Alternatively, change may manifest organically at the grassroots level, silently permeating through aesthetic realms.

On the international painting scene, the art of previously untouched regions or even entire continents, has become a source of vitality and/or guidance. The fresh ideas emanating from metropolises in recent decades largely rely on the incorporation of cultural characteristics from various regions of the world. Artists, as pioneers, assimilate and domesticate elements from foreign cultures—potentially positioning them as agents of international globalism.

The revered tradition of painting endures as a medium for capturing the inquisitive gaze of living beings upon their surroundings and fostering empathy for all life forms. Simulacrums, crafted through a blend of traditional quoting and disruptive techniques, are invited to grace our exhibition.

To all painters, the power lies within you to construct either an ethereal castle in the air or a bridge beyond the rainbow—interpreting this metaphor as you will.

Despite the strides in technology and the vast cultural tapestry woven since 1939, the world in 2024 seems eerily reminiscent of its predecessor. The Wizard of Oz, a groundbreaking musical film, failed to avert World War II, highlighting the seemingly unheeded lessons of history.NB! Application for the exhibition: https://forms.office.com/e/ayP0jmtzMN

the organizer of the exhibition is waiting for artists to apply/register using the link below the call, please do it no later than March 17, 2024!


Artists residing in Estonia or holding EU citizenship outside Estonia should not only complete the registration form but also email an image file (maximum 3 MB) to elken.jaan@gmail.com. Please refrain from sending links; only jpg files will be accepted. Communication can be conducted in both Estonian and English.


The deadlines for collecting finished and packaged paintings in Tallinn and Tartu will be announced additionally.

Transport of works to Tallinn/Tartu or directly to Pärnu is the responsibility of the participant.


The final selection of exhibiting artists will be unveiled at the UKM exhibition halls in Pärnu in early April. In the event of an overwhelming number of applicants, a jury may be convened.rBest Regards,

Jaan Elken, on behalf of the organizers


5540544
593 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page