2021- UUTE LIIKMETE VASTUVÕTT

Alanud on sisseastumiseavalduste vastuvõtt Eesti Maalikunstnike Liitu (EML).


Eesti Maalikunstnike Liit on Eesti professionaalseid maalikunstnikke ja kunstiteadlasi ühendav vabatahtlik ning poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus.

EML liikmeteks võivad olla oma loomingulist võimekust praktikas tõestanud kutselised kunstnikud ning juriidilised isikud, kes toetavad EML-i põhikirjalisi eesmärke. Eesti Maalikunstnike Liitu kuulub 180 maalikunstnikku.

EML eesmärgiks on Eesti maalikunsti igakülgne tutvustamine, Eesti kultuuriruumi jätkusuutlikule arengule kaasa aitamine, liidu liikmete loomevabaduse toetamine ning kaitsmine. EML lähtub oma tegevuses vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtetest.

Eesti Maalikunstnike Liit korraldab iga aasta ühe ülevaatliku aastanäituse EML liikmete uudisloomingust ning 3-5 kureeritud teemanäitust kas kodumaal või väljaspool Eestit; lisaks toimetab EML teistes maalikunstiga seotud zanrites nagu kunstisümpoosionid, loomelaagrid, publitseerimine jpm.

--

Avaldus koos loomingu ülevaate ja soovituskirjadega tuleb saata aadressile maaliliit@gmail.com enne 1. 01. 2021

Liikmete vastuvõtt toimub EML Üldkogul 2021 aasta jaanuaris.


NÕUDED SISSEASTUJATELE:

-  5 aastat varasemat loometegevust (alates esimesest näitusel esinemisest);

- vähemalt 2 isiknäitust tunnustatud galeriides; 

- osalemised ühisnäitustel;

- maalitegevusest hea ülevaate andev, hästi vormistatud portfolio;

- 5 soovituskirja EML liikmetelt (e-mail aksepteeritav)

- Üksikasjalik CV, kunstniku BIO, isikuandmed.

- Sisseastumisavaldus (standard allalaetav allolevalt lingilt)

Täpsem teave: https://www.maal.ee/sisseastumine

--


Для получения статуса члена Союз живописи Эстонии необходимо подать заявку, CV, 5 рекомендательных писем от членов СжЭ и портфолио живописи (в цифровом виде) maaliliit@gmail.com до 1 января 2021 года.

https://www.maal.ee/russkii

--
NB. Maaliliitu sisseastumisel peavad kandidaadid esitama dokumentide seas 5 soovituskirja EML liikmetelt.

Mis tähendab et kõik, kellel saatuse tahtel lasub ülesanne soovitada Maaliliitu kandidaati, lasub ühtlasi ka vastutus oma protezee toetamisel ja informeerimisel.

Palume soovitajatel kindlasti tutvuda oma soovitatava kunstniku CV ning senise loometeega ning veenduda sisseastuja piisavas valmisolekus astuma EML ridadesse. Vajadusel juhendada või aidata sisseastujal vormistada olemasoleva materjal või suunata kunstniku tähelepanu olemasolevatele puudujääkidele.

EML eeldab et sisseastuja senine näitusetegevus ning teoste presentatsioon portfoliona on professionaalsel tasemel (sisseastumisele eelneb vähemalt 2 näitust tunnustatud kunstigaleriides https://www.maal.ee/kunstivahendus , eksisteerib püsiv loometegevus vähemalt 5 eelneva aasta jooksul jms erialased plussid)

Väljavõte EML Põhikirjast: "Eesti Maalikunstnike Liit on Eesti professionaalseid maalikunstnikke ühendav vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus.

EML liikmeteks võivad olla oma loomingulist võimekust praktikas tõestanud kutselised kunstnikud ning juriidilised isikud, kes toetavad EML-i põhikirjalisi eesmärke."


----


21 views

© EESTI MAALIKUNSTNIKE LIIT - ESTONIAN PAINTERS´ASSOCIATION

  • EML Facebook