top of page

2021- UUTE LIIKMETE VASTUVÕTT

Alanud on sisseastumiseavalduste vastuvõtt Eesti Maalikunstnike Liitu (EML).


Eesti Maalikunstnike Liit on Eesti professionaalseid maalikunstnikke ja kunstiteadlasi ühendav vabatahtlik ning poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus.

EML liikmeteks võivad olla oma loomingulist võimekust praktikas tõestanud kutselised kunstnikud ning juriidilised isikud, kes toetavad EML-i põhikirjalisi eesmärke. Eesti Maalikunstnike Liitu kuulub 180 maalikunstnikku.

EML eesmärgiks on Eesti maalikunsti igakülgne tutvustamine, Eesti kultuuriruumi jätkusuutlikule arengule kaasa aitamine, liidu liikmete loomevabaduse toetamine ning kaitsmine. EML lähtub oma tegevuses vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtetest.

Eesti Maalikunstnike Liit korraldab iga aasta ühe ülevaatliku aastanäituse EML liikmete uudisloomingust ning 3-5 kureeritud teemanäitust kas kodumaal või väljaspool Eestit; lisaks toimetab EML teistes maalikunstiga seotud zanrites nagu kunstisümpoosionid, loomelaagrid, publitseerimine jpm.

--

Avaldus koos loomingu ülevaate ja soovituskirjadega tuleb saata aadressile maaliliit@gmail.com

Eesti Maalikunstnike Liidu Üldkoosoleku toimumisaeg on edasi lükatud vastavalt Eesti valitsuse poolt määratud piirangutele. Kõige optimistlikuma kava kohaselt võiks EML 2021 aasta Üldkoosolek toimuda veebruaris.

EML pikendab tänavuste sisseastumisavalduste vastuvõttu kuni 1.veebruarini 2021


NÕUDED SISSEASTUJATELE:

-  5 aastat varasemat loometegevust (alates esimesest näitusel esinemisest);

- vähemalt 2 isiknäitust tunnustatud galeriides; 

- osalemised ühisnäitustel;

- maalitegevusest hea ülevaate andev, hästi vormistatud portfolio;

- 5 soovituskirja EML liikmetelt (e-mail aksepteeritav)

- Üksikasjalik CV, kunstniku BIO, isikuandmed.

- Sisseastumisavaldus (standard allalaetav allolevalt lingilt)

---99 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page