top of page

Ühisnäitus „Meri“


PRESSITEADE

Kunstikoostöö Soome lahe mõlemal kaldal

Helsingi Kunstnike Liit ja Eesti Maalikunstnike Liit teevad uutes vormides riikidevahelist kunstikoostööd. 2022. aastal on tehtud palju selleks, et vahetada näituseid, kavandada üritusi ja edastada oskusteavet. Selle aasta suvel, 4.06.–30.07.2022 on HAA galeriis Suomenlinnas ja Malmitalo galeriis väljas suur ühisnäitus „Meri“.Näitus avatakse reedel, 3. juunil kell 17.00–19.00. Näituse avavad Euroopa Parlamendi saadik Heidi Hautala ning kirjanik ja filmirežissöör Imbi Paju. Muusika eest kannab hoolt Kairi Leivo, kes on toiminud ka Eesti Vabariigi saatkondade pressi-, teabe- ja kultuurijuhina. Alates 2018. aastast on Leivo tunnustatud vabakutseline muusik ja pärimuskultuuri edendaja.

Olete oodatud tutvuma kuraatorite ja kunstnikega ning neid intervjueerima näituse avamisel, mis algab 3. juunil kell 17.00. Kuraatorite ja kunstnikega kohtumiseks saab ka kokku leppida Teile sobiva aja 1.–3. juunini, mil galeriides pannakse näitus üles.Näitused pakuvad mitmekülgse ülevaate mõlema riigi kunstiellu, pakkudes vaatamiseks nii maale, fotosid, graafikat, videokunsti, skulptuure kui ka installatsioone. HAA Gallerias on esindatud 36 kunstniku teosed ja Malmintalo galeriis on teoseid 14 kunstnikult.

Näituse MERI kuraatorid Satu Kalliokuusi ja Mika Vesalahti on valinud Eesti kunstnikud ning Eesti kuraatorid Tiiu Rebane ja Jaan Elken tegid oma valiku Soome kunstnike hulgast. Selline valikuprotsess pakkus riike esindavate kunstnike teosevalikusse uudse lähenemisnurga, sest mõlemal riigil on iseloomulikud jooned, mis visuaalkunstis hästi esile tulevad.


Sel aastal on alanud teekond, mida on lihtne ka eesseisvatel aastatel jätkata. Uute teadmiste omandamine ja avatus mitmehäälse publikuga kohtumisel annab mõlemapoolseid uusi tõukeid ja võimalusi kunsti väljendusvahendite ja nähtavuse suurendamiseks. Uude valdkonda sisenemine avardab maailmapilti, raputab seniseid tõekspidamisi ja seab harjumuspärased tegevusviisid küsimärgi alla.

Toetab: Eesti Kultuurkapital


Järgnevalt mõni sõna näituse Meri kuraatoritelt


- Mika Vesalaht: Kuigi etteantud teema „Meri“ tundus veidi klišeelik, lähenesid esitatud tööd sellele väga erineva nurga alt. Eestlaste teostes tõusis esile pingevaba iroonia ja kontseptuaalne huumor. Eesti kujutavas kunstis on olnud olulised narratiiv ja loo jutustamine, soome kunst aga püüelnud abstraktsema kujundlikkuse poole. Nüüd tundusid need mõlemalt poolt merd rõõmsalt segunevat.


- Tiiu Rebane: Alustades meie kahe naaberriigi kunstikoostööd, oleme pika ja põneva teekonna alguses. Esimesele kahe riigi autoreid esitlevale ühisnäitusele teoste valikut tehes haarasime Eesti kuraatoritena kinni Soome kunsti nendest eripärastest tunnustest, mis meile Eesti oma maalivaliku taustal võimsalt silma jäid. Tervikuna märkan Soome kunstis jõulist ning ontoloogilise algupära tajule viitavat sisu; otsekui sõnade eelset tunnetust ja fenomenaalset loodusega kontaktset vormi. Iga maal on siin müsteerium, iga ruumiline objekt – „mõttemasin“.- Satu Kalliokuusi: Olen olnud Eesti kunstiväljast väga huvitatud alates Eesti vabanemisest. Kunstnikuna olen saanud korraldada Eestis ka mitmeid soome kunstnike näitusi. Aga ma olen alati unistanud meie ühisnäitustest ja nüüd on mul rõõm teha koostööd Eesti Maalikunstnike Liidu kunstnikega Helsingi Kunstnike Liidu HAA Europe projekti raames. See koostöö on kestnud ka ajal, mil keset Euroopat käib jube sõda. Olen tänulik kõigile, kes on teinud selle koostöö võimalikuks vaatamata olukorrale Ukrainas. Mul on hea meel jätkata koostööd ning kutsun kõiki meie põnevatele ja kõrgetasemelistele suvenäitustele Malmitalo galeriis ja HAA galeriis Suomenlinnas (Rantakasarmi).


- Jaan Elken: Kui mind projekti kaasati, oli Eesti-Soome ühisnäitus MERI juba ristitud.

Meri tähendab sama nii soome kui eesti keeles, mis on alustuseks nagu 50:50 viik ja sellisena väga hea sõnaleid! Maalinäituste teemadega on aga nii nagu on – maalil kujutatu ei pruugi hoopiski kattuda töö sisu või tähendusväljaga.

Meri meid maadena lahutab, ja ka liidab – elu ongi paradoksaalne. Merevesi on koostiselt kõige sarnasem looduslik/keemiline kooslus, mis on lähedane inimese verele. Usutakse, et elu Maal tekkis just vees, ürgses maailmameres. Võib-olla selle tõttu, ongi suurel osal põhjamaa inimestel tõmme veeta puhkus sooja mere ääres, jalad sõna otseses mõttes lainetes? Massiturismiga kaasneva konsumerisimi plahvatuslik tõus, ja nõrk seadusandlus loodus- ja keskkonnakaitse osas, on viinud maailmamere reostuse piirile, kust edasi olukorda ignoreerida oleks ebamõistlik.

Sarnased teema-arendused – nagu äsja kirjeldasin, eristusid selgelt ka

kunstitöödes. Kõikvõimalikes variatsioonides sinise viiskümmend varjundit olid leidnud maalides jäädvustamist – mindki köitsid Soome kunstnike julged üldistused ja kindlakäelisus abstraktse ainesega töötamisel.

Soomlaste videod, alates metafüüsilisest puhkuse-novelast Brasiilias kuni vee kui materjali konsistentsi jäädvustava lühiklipini, täiendavad ühisnäitust nö juurdleva kunstniku positsiooniga – mis on väga hea!


KUNSTNIKUD:

HAA Galleria Rantakasarmi


Aalto Tuula


Allsalu Vano


Altnurme Toomas


Bogatcheva Svetlana


Elvisto Herlet


Ernesaks Pille


Hinn Mirjam


Ilkka Mirja


Janovic Rozalia


Kaasik Ivar


Kapulainen Annu


Kask Jüri


Konttinen Laura


Koger Liis


Koort Andres


Kosonen Harri


Markwith Alex


Meuronen Jussi


Mosolainen Lilian


Paajanen Kari


Pensola Tiina


Puuperä Merja


Põldroos Enn


Schubakoff Sophie


Säävälä Päivi


Söderlund Marja


Taivalsaari Annimari


Torpo Rose-Maria


Vainio Gua


Valgemäe Katrin


Vint Aili


Vint Toomas

Galleria Malmitalo


Autio Elina


Auvinen Kari


Antipov Stanislav


Haapanen Jakke


Iivanainen Susanna


Immonen Unski


Järve Saskia


Mattila Heidi Anniina


Mudist Johanna


Must Peter


Petersen Per-William


Strohm Karin


Virtanen Johanna


Vargas RitaHAA Galleria | HAA Gallery

Suomenlinna C1

00190 Helsinki

+358 50 470 6087

helsingintaiteilijaseura.fi

Avatud:

T–N 12.00–18.00

R–P 12.00–16.00


Plakatil: (Vasakul) Mirjam Hinn: Colors That Never Fade (EE)

(Paremal) Heidi Anniina Mattila: Sinisessä / In Blue (FI)


- Art co-operation on both sides of the Gulf of Finland


The Helsinki Artists' Association and the Estonian Painters' Association are creating new forms of art co-operation between countries. In 2022, big steps have been taken in the exchange of exhibitions, event planning and the transmission of know-how. In the summer, a large joint The Sea exhibition will be held at HAA Gallery in Suomenlinna and Malmitalo Gallery 4.6.–30.7.2022


The main opening will be held on Friday 3.6. at 17–19. The exhibition will be opened by Heidi Hautala, Member of the European Parliament, and Imbi Paju, a writer and film director. Music is provided by Kairi Leivo, who has also made a career as a press, information and culture manager in Estonian embassies. Since 2018, Leivo has been a recognized freelance musician and promoter of traditional culture.


You are welcome to get to know and interview curators and artists at our opening ceremony starting on 3 June at 17

You can also agree on your own suitable time from 1 to 3 June, when at the galleries will be build an exhibition.Curators' words from The Sea exhibition


Although the sea as a given theme seemed a little clichéd, there were multidimensional approach angles to the subject in the works offered. The Estonians' artworks highlighted relaxed irony and conceptual humour. In Estonian visual art, narrative and storytelling have been essential, while Finnish art has strived for more abstract imagery. Now these seemed to happily mix on both sides of the sea.

- Mika Vesalahti


Starting an art-based collaboration between our two neighboring countries, we are at the beginning of a long and exciting journey. In order to select the works of the first joint exhibition, I grasped the special features of Finnish art that powerfully stood out in the context of Estonia's selection of paintings. As a whole, I have noticed a strong ontological content in Finnish art; as if the works are emphasizing the forms of pre-word cognition and the phenomenal connection between man and nature. Every painting is a mystery, every spatial object - a "thought machine".

- Tiiu Rebane


Since the liberation of Estonia, I have followed the Estonian art field with great interest. As an artist by myself I have also been able to organize several exhibitions of Finnish artists in Estonia. However, I have always dreamed of our joint exhibitions and now, through this project of the Helsinki Artists' Association's HAA Europe, it has been a great pleasure for me to be involved in collaboration with the artists of the Estonian Painters' Association. This cooperation has also taken place at a time when there is horrible war in the middle of Europe. I'm grateful for all the directions that make this co-operation possible, despite the situation at Ukraine, I still be happy to continue the co-operation, and I welcome everyone to our interesting and high-quality summer exhibitions at Malmitalo Gallery and HAA Gallery (Rantakasarmi).

- Satu Kalliokuusi


The Estonian-Finnish joint exhibition MERI, meaning „sea“, was already baptized, when I was involved in the project.

Meri means the same in both Finnish and Estonian, which is like a 50/50 draw to start with, and as such a very good choice of word! However, the themes of painting exhibitions are as they are – what is depicted in the painting does not necessarily coincide with the content or the field of meaning of the work.

The sea separates us as countries, and also unites us – life is indeed a paradox. In terms of its composition, seawater is naturally/chemically the closest substance to human blood. Life on Earth is believed to have originated in the water, in the primordial oceans of the world. Maybe because of this, a large part of the Nordic people is drawn to spend holidays by the warm sea, their feet literally in the waves? An explosive rise in consumerism associated with mass tourism and weak legislation on nature and environmental protection have taken the pollution of the world’s seas to the point where it would be unreasonable to ignore the situation.

Similar thematic developments, as I have just described, were clearly distinguishable in the works of art. Fifty shades of blue in all the possible variations had been captured in the paintings. I was also fascinated by the bold generalisations and determination of Finnish artists in working with abstract material.

The Finnish videos from a metaphysical holiday novela in Brazil (and scuba diving with sharks) up to a short video capturing the consistency of water as a material complement the joint exhibition with the position of a so-called investigative artist – which is very good!

-Jaan Elken


226 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page