top of page

REFRÄÄNID ja TOPONÜÜMID

Kadrioru galeriil on heameel esitleda silmapaistvaid Läti maalikunstnikke Jānis Kupčs ja Prof.Aleksejs Naumovs, kes esinevad Tallinnas isiknäitustega "Refräänid" ja "Toponüümid".

 

KADRIORU GALERIIS

15.03.-4.05.2024

 

Näituse avamine 15.märtsil algusega kell 17.00

 

Näituse kuraator Tiiu Rebane

Kaastekstide autor Ieva Rupenheite

 

Näitust toetavad Ventspilsi omavalitsus ja Läti Vabariigi Suursaatkond Tallinnas

PLAKAT.KADRIORG.1.jpg

Jānis Kupčs Piedziedājumi [Refräänid]

Jānis Kupčs (1969) tegutseb kahes loomingulises valdkonnas, mis nõuavad protseduurilist uurimist ja sageli ühelt projektilt teisele liikumist – keraamikas ja maalikunstis. Jānis Kupčsil on Tallinnaga eriline side, sest just siin on ta lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia keraamikaosakonna. Kunstnik omandas magistrikraadi Alekejs Naumovsi ja Kaspars Zariņši juhendamisel Läti Kunstiakadeemias. Seetõttu on tähendusrikas ka tema loomingu esitlemine Aleksejs Naumovsi maalide kõrval, jagades sama ruumi ja aega. Alates 2000. aastast on Jānis Kupčs loonud üle 17 isikunäituse; mille pealkirjad viitavad poeetilisele ja postmodernistlikule tundlikkusele. Kunstniku tähelepanuväärsemad maalinäitused on toimunud Stockholmis (Rootsis), Mark Rothko kunstikeskuses (Läti) ja galeriis MĀKSLA XO (Läti).Kuigi Jānis Kupčsi maali juured on reaalismis, sisaldab see siiski teatud abstraktsioonitaset ning rõhutab maalitehnikate rolli ja maali materiaalsust. Tema loomingus kerkivad esile ühismotiivid, mis sarnanevad korduvate teemadega ballaadidele. Näiteks sarjas Kuģu vēderi (Laevade kõhud) võib märgata veeliinimärke, samas kui sarja Zudušo ciemu meklējumos (Kadunud külasid otsides) kergelt kumerad jooned tekitavad kuvandi vanast võsastunud külast. Kadrioru galerii pakub publikule maale mõnest Kupčsi olulisemast projektist – Papīra kuģīša jaunā dzīve (Paberpaadi uus elu), Zudušos ciemus meklējot (Kaotatud külade otsingul), Savā nodabā (Tema klassis) ja Cietsirdīgās romances [Julmad romansid]. Sarja sidususe loomiseks on ta kasutanud retsitatiivset lähenemist – kajastades iga maaliseeria kõige olulisemat suureformaadilist osa ja luues läbi näituse ühenduslõngadena väiksemamõõtmelisi teoseid. Kasutades ära galerii ainulaadset ruumi, loovad maalid liikumise galerii korrustele sarnaselt ühtlustuvatele hääletele kooris, esitamaks polüfoonilist kompositsiooni.

 

 

 

Aleksejs Naumovs. Toponüümid

See võib olla ükskõik mis. Kogemata unustatud müts, meelega unustatud taskurätik, liiva või merre torgatud lipp. Maja särav värv. Kohamärk. Midagi, mille külge klammerdub süda või silm. Kunstniku toponüümid on kosmilise mastaabiga, nad ei saa sattuda tavalistesse kategooriatesse, sest selgub, et on ka hüdronüüme, urbanonüüme, oronüüme jne. Igaüks neist tähistab geograafilist kohta – veehoidlat, linna, mäge. Maalikunstnik Aleksejs Naumovi toponüümid on tema maastikud - nähtud Prantsusmaal, Itaalias, Ameerikas või Lätis, Pardaugavas. Kadrioru galerii näitusel välja pandud toponüümid on kooskõlas nii rõõmsa meeleolu kui ka hoone arhitektuuriga. Aleksejs Naumovs on lõpetanud Läti Kunstiakadeemia monumentaalmaali osakonna professor Indulis Zarinsi juhendamisel ja loomingulise aspirantuuri professor Eduards Kalninsi töökojas. Ta on Pariisis maalikunsti õppides olnud Prantsuse valitsuse stipendiaat. Aastatel 2007–2017 oli Aleksejs Läti Kunstiakadeemia rektor, kus ta praegu töötab professorina. Peamiselt maalib ta maastikke nii Lätis kui välismaal. Teda nimetatakse sageli suurimaks kaasaegseks Läti pleenirmaalijaks. Näitustel osaleb ta alates 1977. aastast.Aleksejs töötab järjepidevalt maastikužanris, aga ka raamatugraafikas, koostöös kirjastusega “Liels un Mazs” ning pälvis tänavu riikliku filmiauhinna “Lielais Kristaps” debüütfilmi, animafilmi “Law of the Heart” eest, koostöös režissöör Roze Stiebraga.

 

Aleksejs Naumovsi, intervjuu ajalehes Epifanio

 

 

 

 

PRESS RELEASE

 

5.03.2024

 

 

REFRAINS and TOPONYMS

 

Kadrioru Gallery is pleased to announce solo exhibitions "Refrains" and "Toponyms" by distinguished Latvian painters Jānis Kupčs and Prof. Aleksejs Naumovs.

 

KADRIORU GALLERY

15.03.-4.05.2024

 

Opening of the exhibition on March 15, starting at 5:00 p.m

 

Exhibition curator Tiiu Rebane (EE)

The author of the accompanying texts is Ieva Rupenheite (LV)

 

The exhibition is supported by the Municipality of Ventspils and the Embassy of the Republic of Latvia in Tallinn

 

 

Jānis Kupčs Piedziedājumi [Refrains]

Jānis Kupčs (1969) operates within two significant creative domains that demand procedural exploration and frequently entail moving from one project to another – ceramics and painting.

Jānis Kupčs has a special connection with Tallinn because it is precisely here that he graduated from the Ceramic Department of the Estonian Academy of Arts. The artist earned his master's degree under the guidance of Alekejs Naumovs and Kaspars Zariņš at the Art Academy of Latvia. Therefore, having his work presented alongside Aleksejs Naumovs' paintings, sharing the same space and time, is also significant.

Since 2000, Jānis Kupčs has authored more than 17 solo exhibitions; they have predominantly been painting projects with titles that suggest poetic and post-modern sensibilities. The artist's most notable painting exhibitions have been held in Stockholm (Sweden), as well as at the Mark Rothko Art Centre (Latvia), and the gallery MĀKSLA XO (Latvia).

Although Jānis Kupčs painting is rooted in real form, it nonetheless involves a certain level of abstraction and emphasises the role of painting techniques and the materiality of paint. Shared motifs emerge in his work, akin to recurring themes in a ballad. For instance, in his series Kuģu vēderi [Bellies of Ships], one might notice waterline markings, whereas the slightly curved lines in his Zudušo ciemu meklējumos [In Search of Lost Villages] evoke the image of an old village overgrown with bushes.

Kadrioru Gallery now offers paintings from some of Kupčs’ most important projects – Papīra kuģīša jaunā dzīve [The New Life of the Paper Boat], Zudušos ciemus meklējot [In Search of Lost Villages], Savā nodabā [On Your Own] and Cietsirdīgās romances [The Cruel Romances]. To establish cohesion across the series, he has employed a recitative approach – echoing the most significant large-format pieces of each painting series and creating smaller-scale works as connecting threads throughout the exhibition. Making use of the gallery's unique space, the paintings create a movement from floor to floor like harmonizing voices in a choir as they perform a polyphonic composition.

The exhibition "Piedziedājumi" [“Refrains”] is on display from March 15, 2024.

 

 

Aleksejs Naumovs. Toponyms

It can be anything. A hat accidentally forgotten, a handkerchief deliberately forgotten, a flag stuck in the sand or in the sea. The bright colour of a house. Place mark. Something to which the heart or the eye clings.

The toponyms of the artist have a cosmic scale, they cannot fall into the usual categories, because it turns out that there are also hydronyms, urbanonyms, oronyms, etc. Each of them represents a geographical place - a reservoir, a city, a mountain.

The toponyms of the painter Aleksejs Naumovs are his landscapes - seen in France, Italy, America or here - in Latvia, Pardaugava. The Toponyms displayed in the Kadrioru Gallery exhibition are in tune with both the joyful mood and the architecture of the building.

Aleksejs Naumovs has graduated the Department of Monumental Painting of the Art Academy of Latvia under the supervision of professor Indulis Zarins and the creative post-graduate studies at the workshop of professor Eduards Kalnins. He has been a scholarship holder of the French government when studying painting in Paris.

From 2007 to 2017, Aleksejs was the rector of the Art Academy of Latvia, where he currently works as a professor. He mainly paints landscapes both in Latvia and abroad. He is often called the greatest contemporary Latvian plein air painter. He participates in exhibitions since 1977.

Aleksejs consistently works in the landscape genre, as well as in book graphics, in cooperation with the publishing house “Liels un Mazs” and this year he received the National Film Award “Lielais Kristaps” for his debut film, the animated film “Law of the Heart”, in cooperation with director Roze Stiebra.

 

Here: Aleksejs Naumovs interview in Epifanio

bottom of page