top of page

SUVENÄITUS  "/poeetiline printsiip"

24.05-25.08 2022

näituse ettevalmistus 18.05-23.05.2022 

KADRIORU GALERII   

AVAMINE 24.05.22 KELL 17-19.00..


 

Kunst kunsti pärast
 

"The Poetic Principle": "/--/ lihtne tõsiasi on see, et kui me vaid lubaksime endal heita pilgu omaenda hinge, avastaksime kohe, et päikese all ei ole ega saagi olla väärikamat ja üllamat teost kui just üks luuletus iseenesest, see luuletus, mis on luuletus ja ei midagi muud, see luuletus, mis on kirjutatud üksnes luuletuse enda pärast./-/" 

"Kunst kunsti pärast" on olnud boheemlaste kreedo, millega vastanduda neile, kelle arvates kunsti väärtus seisneb selles, et ta teenib mingit moraalset või didaktilist eesmärki. "Kunst kunsti pärast" tähendab, et kunst on väärtuslik just kunstina, kunstilised püüdlused on ise endale õigustuseks ning kunst ei vaja moraalset õigustust ning tohib olla isegi moraalselt õõnestav. See väljendab kunstnike põlgust konventsionaalse moraali silmakirjaliku häbelikkuse vastu ning selle moraali pealesundimise vastu riigi, kiriku ja ajakirjanduse poolt. Samuti on see protest kõiges kasulikkuse otsimise vastu.
---------
 

Võttes näituse kontseptsiooni aluseks dionüüsilise loomemeetodi manifestatsiooni ehk filosoofia, mille lätted ulatuvad Euroopa kultuuriruumi algusaegadesse ja mis perioodiliselt aktualiseerub läbi sajandite, juhime kunstnike tähelepanu eelkõige maali esteetiliste omaduste rõhutamisele. Esteetika kui eraldiseisev univesaalne keel, mille loogika ja nüansid kuuluvad erakorralisse tajuvalda. Esteetika, mis on võimeline eksisteerima asjana iseeneses.

EML suvenäitus „/poeetiline printsiip“ liigub oma otsingutes seletustevaba kunsti valda ning annab sõna valgusele, värvidele, kompositsioonile, keeleeelsele või keeleülesele häälele.

bottom of page