top of page

HORTUS BOTANICUS

Eesti Maalikunstnike Liidu kuraatorinäitus

Kuraator, koostaja: Tiina Tammetalu

Türi Galerii

1.mai - 30. Mai 2022

 

Olen näituse esialgset märksõna „lill" (metafoorina ja otsetähenduses), mille kunstnikele näituseteose loomise esmaseks inspiratsiooniks või impulsiks andsin, tänaseks laiendanud: „Hortus Botanicus".

Näitus on lükkunud ajas, kuid jäänud galerii plaanidesse: vahele tulid koroona ja ühiskonna sulgemised. Õnneks on Türi kunstigalerii jälle avatud ja Türi linn kevadise lillepealinnana taas tegev. 

Näitus „Hortus Botanicus" vol I toimub mais 2022.

 

Hortus Botanicus – taimede aed – spetsiaalselt inimese poolt loodud ideaalmaailm erinevate liikide hoidmiseks ja kaitseks - on minu jaoks metafoorina laiem ja hõlmab paremini selle näituse alusideed ja uurimisobjekti, milleks on kõrgprofessionaalse maalikunstniku „oma hääl" – st tema isikupärane ja ainuomane käekiri mistahes kontekstis ja mistahes teema või märksõna maalikeelsel tõlgendamisel.

 

Üsna ühemõttelisena jätkan kuraatorina niisiis sama teema uurimist, mille tõstatasin EML kuraatorinäitusel „Poliitikast" – ning mille järeldusena sedastasin: kunstniku jaoks ainus tõeliselt kordaminev poliitika tähendab võimalust reaalselt ja oma tõekspidamiste järgi luua. Võimalus luua, ikka omal „häälel laulda", seda mistahes olude kiuste, ongi positiivne poliitika kunstniku jaoks.

 

Tänaseks, juba pea kaks aastat, on tõsi see, et riiklikud poliitilised otsused takistavad tegevkunstniku loomingulist- ja näitusetegevust valusalt, lõigates kunstniku ära ta publikust ja eksponeerimispindadest. Seda just professionaalsetel näitusepindadel: ridamisi on näitusi ära jäänud; näitused küll "toimuvad", kuid valgustamata galeriides ja lukustatud uste taga; avamisi ei tohi korraldada; galeriituure ei tohi teha; osa publikust ja autoreist jääb eri bürokraatlikel või tõsistest meditsiinilistestest kaalutlustest tingitud teatud ametliku lubatähe puudumisel galeriide ja muuseumide uste taha – ei lasta isegi hetkeks sisse kroonilise publikudefitsiidi all kannatavasse pidevalt täiesti inimtühjalt seisvasse galeriiruumi näiteks Vabaduse väljakul...

 

Nii et poliitika on tänaseks ka Eesti kunstniku seni imelisse ja kaitstud paradiislikku maailma, sellesse Jumala poolt hoitud paradiisiaeda, Hortus Botanic´usse, kus iga kunstnik seni eripärase taimena kasvuhoonekeskkonnas elas ja õilmitses – ja kus varem „poliitiline" segaja justkui puudus - pärispoliitika on ka siia lõpuks jõhkalt sisse murdnud.

 

(EML kuraatorinäituse „Poliitikast" fotodokument näituse avamisest KunstiPlatsil, mis jäi koroonakriisi algusesse, on siin kaasas, vt link. See on selle dokumendi esmaavaldamine. Palun seda koosolekul näidata, sest seal tekstislaididena ära toodud alusideed kehtivad ka antud "Hortus Botanicus" näituse puhul.)

 

Osalemisprintsiibid:

Kunstnikud on kutsutud, seda eeldab kuraatorikontseptsioon. Türi Galerii piiratud pind seab piirid

ja eeldab ette planeeritud valikuid. Tartu jääb Türi valikust välja, sest nii pikaks transpordiks

vahendeid pole. Tartu kunstnikele on selle projekti raames võimalus 2023, kui Tartusse planeerin

näituse Vol II või vol III, pühendusega Tartu Botaanikaaia tähtpäevaks.

Türi võimalike osalejatega on varasemalt kontakteerutud, täpsustatud andmed ja info annan peagi.

 

Tiina Tammetalu, näituse koostaja ja kuraator                           20. jaanuar 2022          https://www.youtube.com/watch?v=oJHPwB49zwg

Hortus Botanicus_EML_Tammetalu.jpg
bottom of page