top of page

TÕE JA ÕIGUSE INIMESED. I

EESTI MAALIKUNSTNIKE LIIDU KURAATORNÄITUS, 2016

13.10 - 31.10. 2016

TÕM Galerii, Tallinn

Kuraator TIINA TAMMETALU

Näitus on pühendatud A. H. Tammsaare “Tõe ja Õiguse” I osa juubelile – Eesti kirjanduse suurteose I osa ilmumisest 1926.a. möödub tänavu 30. oktoobril 90 aastat.

Tammsaare “Tõe ja Õiguse” I osa –  meie kirjanduse tüvitekste – ning selle kirjandusteose tegelaskujud ja sündmused on antud näituseprojekti vundamendiks ja ankruks. Just Tammsaare ehe tekst “T&Õ” I osas on selleks tuumaks ja raskuskeskmeks, millele kogu näituse visuaalia toetub, mille kaudu selle näituse pilte nö loetakse ja mõistetakse. Eesti Maalikunstnike Liidu näitusena teeb selle näituse teiste seas eriliseks kontseptsioonis toodud range nõue tekstipõhisusele. Tugev seotus kirjandusliku originaaltekstiga ei tähenda siin siiski mitte ainult pelka illustreerimist, vaid annab professionaalsetele visuaalkunstnikele võimaluse isikupärasteks tõlgendusteks meie rahvuskirjanduse suurteosele nö vabakunsti võtmes ja meediumites, kuhu iga autor on kaasa toonud linke ja allusioone omaenda väga isiklikest lugudest.

Osalevad:  Enn Tegova, Juss Piho, Margus Tiitsmaa (Sorge), Albert Gulk, Kätlin Stahl, Tiina Tammetalu, Owe Büttner, Kai Kaljo, Heli Tuksam. 

Näituse töörühmas osales ka Tiina Büttner, abi osutas TÕM galerist Marina Laidla.

bottom of page