1992

Eesti Maalikunstnike Liidu asutamine mitetulundusühinguna toimus 29. oktoobril 1992. aastal.

MTÜ EML registreeriti  10. augustil 1994. aastal Ettevõtete, Asutuste ja Orrganisatsioonide Registri Keskuse poolt samanimelise kodanikeühenduse õigusjärglasena.