top of page

Kohtumised Jõuga

Vilen Künnapu isiknäitus

Kadrioru galerii / (Vesivärava 50)

17.11.2022 - 16.01.2023

Näitus avatakse 17.11.2022 kell 18.00

--

Kohtumised Jõuga

Ameerika indiaanlased arvavad, et asjade maailm eksisteerib ainult inimese teadvuses. Tegelikult on universum täis vaid energia kiirgust ja erinevaid energiapilvi. Nad nimetavad energia erinevaid sagedusi Kotka eminatsioonideks. Seega on asjade maailm illusoorne ja loodud selleks, et kehastunud hingel oleks kergem Maa peal orienteeruda.

On sellega kuidas on, aga ühel päeval hakkasin minagi nägema neid energiapilvi. Mõni kirikutorn, ilus nägu või muusikapala tekitas siis minus erilise aktiivsuse tunde, mis täitis mind suure sisemise rahuloluga – need olid minu esimesed kohtumised Jõuga. Maalikunstnikuna tunnen ennast jahimehena, kes jahib Jõudu. Kui näen mingit motiivi, kujundit või situatsiooni, mis sisaldavad kõrgema jõu tunnet, siis visandan selle tunde kiiresti oma plokki ja hiljem ateljees vormistan maaliks. Tihtipeale salvestub see jõud pilti ja ei lahkugi sealt. Ka kunstihuvilisena otsin näitustel piltidest jõudu ja energeetikat. Nimetan pildi vibratsiooni energeetiliseks faktiks – see on objektiivne ja kujundab ka pildi väärtuse.

Otsustasin oma Kadrioru Galerii näituse nimetada „Kohtumised jõuga“. Neljal korrusel eksponeeritakse mitmeid varasemaid maale, kuid ka uuemaid ja täitsa uusi töid. Teemadeks on põhiliselt arhitektuur (Santorini, Tallinn, Viljandi ja New York), aga ka loodus, inimfiguur ja portree. Uusim pildiline seeria sisaldab kavereid renessanssimeistrite töödele. Mind huvitavad Giotto, Fra Angelico jt arusaamad maalikunsti olemusest. Mind paelub ka jõud, mis peitub vanade meistrite maalides. Olen teinud need ajaloolised maalid „enda omaks“ enda värvide ja stiiliga. Hämmastav on jälgida kuidas vanad motiivid uues interpretatsioonis ellu ärkavad. Üks maal lähtub väikesest taskuikoonist, mis on minuga 30 aastat koos rännanud. Selle maali nimi on „Jesus“.

Näitus avatakse Kadrioru galeriis (Vesivärava 50) 17.11.2022 kell 18. Näitus kestab kuni 16.01.2023

Vilen Künnapu

--

Encounters with Power

According to American Indians, the world of things only exists in people's consciousness. The universe is actually full of energy radiation and various energy clouds. They call the different frequencies of energy emanations of the Eagle. The world of things is therefore illusory, created so that incarnated souls would find it easier to navigate on Earth.

Be that as it may, but one day I began to see those energy clouds as well. A church tower, a pretty face or a piece of music evoked a sense of special activity, which filled me with enormous inner satisfaction – these were my first encounters with the Power. As a painter, I feel like a hunter who hunts Power. When I see a motif, an image or a situation that contains a sense of a higher power, I quickly sketch this sense in my writing pad, and later in the studio I make it into a painting. The power often gets recorded in the picture and never leaves. As someone fascinated by art I seek power and energy in pictures at exhibitions. I call the picture's vibration an energy fact – it is objective and defines the picture's worth.

I decided to call my exhibition at Kadrioru Galerii „Encounters with Power“. Various earlier paintings are displayed on four floors, and also newer and most recent ones. The topic is mostly architecture (Santorini, Tallinn, Viljandi and New York), but also nature, human figures and portrait. The most recent pictorial series contains interpretations of Renaissance masters' works. I am interested in what Giotto, Fra Angelico and others think of the essence of painting. I am also captivated by the power in the paintings of old masters. I have made those historical paintings „my own“ through my colours and style. It is amazing to observe how old motifs spring to life in new interpretation. One painting derives from a small pocket icon that has travelled around with me for 30 years. This painting is called „Jesus“.

The exhibition opens at Kadrioru Plaza Galerii (Vesivärava 50) on 17 November 2022 at 6 p.m. and lasts until 7 January 2023

Vilen Künnapu

-

Kadrioru galerii

Vesivärava 50

10147, Tallinn

E-L: 9.00 – 19.00

+372 577 02 640

www.maal.ee/kadrioru-galerii

PLAKAT.17.11.22.jpg
20221107_140119.jpg
Vestlusring.jpg
bottom of page