TEINE MAJA

Kuraatornäitus


NÄITUS TOIMUB SEPTEMBRIS 2021 

Muudatused ajakavas on tingitud 2020 aasta pandeemia eriolukorrast.

TEINE MAJA (TEINE KODU) -DRUGOI DOM


Eesti Maalikunstnike Liidu kuraatornäitus (Valiknäitus)
Kuraatorid Tiiu Rebane, EML ja Alexander Morozov, RU
Kujundaja Evgenia Rõzkova, RU
Eesti ja Peterburi kontseptuaalne maalikunst


August 2020
Kastellaanimaja galerii

Näitus  loob vaatajale esmamulje sõidust ´tagasi tulevikku´ või ´edasi minevikku´ ning ehitab üles liftilaadse valge kuubi kogemuse, kus publiku vaatemeeled paisatakse näitlikult  ühest seinast teise kaotades sellega tema lootuste silmapiirilt aja ja normaalloogika tugisüsteemid.
Kaduva aja ja maalikunsti nihestuses genereerub näituse kulminatsioonina võimalikest veidraima võõrandumise dejavu otse vaataja teadvusesse.

Erandina tavapärasest ei ole näituse esmane eesmärk luua ülevaadet eri maade kunstnike maailmapiltidest ega vaatle me ka riigipiiride või tänaste traditsioonide drillitud kultuurililoolisi stoorisid. Näitus süstib otse publiku tajukeskusesse, oma seekordse suva järgi igasugustest sümboolsetest kokkulepetest möödudes, kõikehaarava mulje vaataja isiklikust totaalsest ajatust lootusetusest ja igasuguste  lahendite puudumisest keskkonda kujundatvates metafüüsilistes tahteväljades.

Näituse pealkiri vihjab Teise mõistele, kogu selle psühholoogilis-kultuuriloolistes kontekstides. Näitus oma ülesehituses seab eesmärgiks viia termin vastavusse tänase reaalsusega, kus individuaalsest võib küll rääkida kuid mitte enamalt kui spekulatiivsetel tasanditel ning kus kogu tegelik kultuuriline agentsus on teadlikult üle antud globaalsele kliimakatastroofile ja teistele nö üleinimlikele teguritele.
Autorid jälgivad teostega individuaalset ja isiklikku, ka teadlikku võõrandumist ühskonnast samas kui näitus ehitab üles totaalse ja jõulise võõrandumise või veana kogetava elamuse vaatajatele selliselt et küsimus teoste kataloogiandmetest ja sisuliste järelduste tegemine ning sublimatsioon saavad kerkida vaataja tedvusesse alles teise- või kümnendajärgulise küsimusena.

Näitus tutvustab eesti publikule Peterburi kontseptuaalset maalikunsti ning kõrvutab seda võrdsel tasandil eesti oma mõttekunstikesksete autorite loominguga.
Näitust korraldavate kuraatorite ja Eesti Maalikunstnike Liidu eesmärk on antud näitustesarja pilootprojektiga avada rohujuuretasandi ehk autor-autoriga kunstidialoog ning soodustada kultuuritraditsioonide taastamist ja arenguid.
(Näituse kontseptsioon: Nov. 2019)

© EESTI MAALIKUNSTNIKE LIIT - ESTONIAN PAINTERS´ASSOCIATION

  • EML Facebook