top of page

NAINE.ASENDUSKEHA

EML kuraatornäitus

NAINE.ASENDUSKEHA

Galeriis NOORUS, Tartu 

6.-22.10. 2020

 

Kuraatorid Leila Lükko ja Tiiu Rebane (EML)

 

Kunstnikud: Anna Kõuhkna, Anni Liina Mets, Anu Muiste, Elo-Mai Mägi (Mikelsaar),        

Eve Kruuse, Eve Luik, Evi Gailit, Jane Tiidelepp, Johanna Mudist, Kai Kaljo, Kaie Luik,

Kaire Nurk, Kalli Kalde, Karin Strohm, Katrin Piile, Katrin Valgemäe, Kristiina Jakimenko,Kristina Kivirand, 

Lilian Mosolainen, Lola Tehver, Maarit Murka, Maarja Nõmmik, Mall Nukke, Mall Paris,

Mara Ljutjuk, Maria Hommik, Maria Sidljarevits, Marju Bormeister, Marta Stratskas,

Maryliis Teinfeldt, Meiu Münt, Nelly Drell, Olesja Katšanovskaja-Münd, Pille Ernesaks,

Piret Kullerkupp, Piret Rohusaar, Saskia Järve, Siiri Jüris, Sirje Petersen, Stefani Vissel, Tiiu Rebane

 

EML-i kuraatornäitus “Naine.Asenduskeha” on fokusseerinud oma tähelepanu küsimusele kuidas ning millisena näeb iseennast tänapäeva naine. Nii varasemas religioosses maailmapildis kui ka kaasaegses psühholoogilises kujundiloomes pole midagi suvalist või põhjendamatut. Kunstniku poolt loodava uue kujutise, märgi või sümboolsete tähenduste algimpulss on tema poolt mõtestatud reaalsuses, soovis seda olemasolevat edastada, peita või muuta. Eesti Maalikunstnike Liidu näitus galeriis Noorus loob ülevaadet ainesest, mida tänane naismaalikunstnik oma loomingus avaldab või varjab kui kaldub oma kujundiloomes üksühesest naturalismist kõrvale.

- - -

19. sajandit võib pidada oluliseks kultuurilooliste muutuste sajandiks, mil määratleti erialane termin „teadlane“ ning iseseisva teadusharuna etableerus psühholoogia. See oli aastasada, mil loobuti traditsioonilise kunsti võtetest ja sai alguse akademismist lahkulööv liikumine moodsa kunsti vabaduste poole. Impressionistid - elu jälgijad, maalisid seda, mida silm nägi...ühiskondlikus elus domineerisid mehed ning vanaviisi jätkus ka kunstides defineeriva meeskunstniku traditsioon. Salon des Refusé´s impressionistlikeks nimetatud pildid pakkusid meelelist ja tajumuslikku ilu, kunstiliste muljete otsingud prevalveerisid sisu ees ja iga järgnev maalivool võttis aina fantaasiarikkama ja järsema vormilise suuna. Kunsti religioossne või moraliseeriv mõju oli taandunud järkjärgult indiviidi psühholoogiliste seisundite ülemvõimu ees, võõrandus sümbolite keel, muutusid visuaalloomingu dekodeerimis- ja tõlgendamisvõttestikud.

 

Näitus “Naine.Asenduskeha” otsib Tartu Nooruse galeriis eesti naise enesepilti ning jälgib naise fantaasiat kui loovat jõudu. Alates Freudist ja lähtuvalt psühholoogias postuleeritust ei eksisteeri hingelistes sfäärides midagi suvalist ega põhjendamatut. Mõtlev silm oskab märgata ka juba eos inimese või sootsiumi mitte-teadvuse kihistuste ilukardinate vahelt veiklevaid, paratamatult hämaramaid ihasid, mida ühiskondliku korra nimel küll veaks või olematuks peaks pidama, kuid mis omatahtsi vastuliikumises end ikka manifesteeruma juhtuvad. Kas kunstnik kujutab seda mida ta esitab või on pildi taga midagi (mida?) varjatut; kuidas ja kelle seisukohale naine end vaataja ja kujutajana positsioneerib ? Ehk võib antud näitusega püüda ära arvata nii inimese kui ühiskonna loomuomadusi? Näitusel esitletud teostel on kõigil enamasti kujutatud naist. Naist lähikondsetega, naist tegevuses, ebareaalseid portreid..naise enesekujutusi või vaadet ühiskonnale, mis tingivad jutustusi läbi lillede ja loomade. Naiskunstnike tööd on nii autobiograafilised kui üldistavad, need on tunnetuslikud visioonid enese rollist ja paiknemisest tehnoloogiliselt, funktsionaalselt, mudeldavalt, ettemääratusele orienteeritud kaasajas.

 

Moodne kunstiväli, mis läbi 20.sajandi on olnud defineeritud valdavalt meeskunstnike loomingu ja ettekujutlusvõime läbi, on tänapäevaks juba mõningad aastakümned oma soolisi proportsioone muutnud ning naiskunstnike osakaal on ületamas meesautorite arvu. Mida selline kultuuriline areng enesega kaasa toob, millise pilguga näeb iseennast ja ümbritsevat naine, keda on läbi sajandite määratlenud mehe pilk - seda uurib 6.oktoobril avatav näitus galeriis Noorus.

(Tekst L.Lükko ja T.Rebane)

----

WOMAN.REPLACEMENT BODY

NOORUS Gallery, Tartu 

7.-22.10. 2020

 

Curators: Leila Lükko and Tiiu Rebane (EPA)

 

Artists: Anna Kõuhkna, Anni Liina Mets, Anu Muiste, Elo-Mai Mägi (Mikelsaar),        

Eve Kruuse, Eve Luik, Evi Gailit, Jane Tiidelepp, Johanna Mudist, Kai Kaljo, Kaie Luik,

Kaire Nurk, Kalli Kalde, Karin Strohm, Katrin Piile, Katrin Valgemäe, Kristiina Jakimenko,

Lilian Mosolainen, Lola Tehver, Maarit Murka, Maarja Nõmmik, Mall Nukke, Mall Paris,

Mara Ljutjuk, Maria Hommik, Maria Sidljarevits, Marju Bormeister, Marta Strackas,

Maryliis Teinfeldt, Meiu Münt, Nelly Drell, Olesja Katšanovskaja-Münd, Pille Ernesaks,

Piret Kullerkupp, Piret Rohusaar, Saskia Järve, Siiri Jüris, Sirje Petersen, Stefani Vissel, Tiiu Rebane

 

Estonian Painters Association`s curated exhibition “Woman. Replacement Body” is focusing on how and in what way a contemporary woman looks at herself. There is nothing random or unsubstantiated neither in religious world view nor temporary psychological image creation. The initial impulse of vision, sign or notional meaning, created by an artist,  is an essential part of meaningful reality as well as an effort to transmit, hide or change the present existence. Estonian Painters Association`s exhibition in Noorus Gallery creates an overview of the matter, exposed or hidden by a contemporary female painter declining from conformal naturalism. - - - 

 

19th century can be considered as an era when significant cultural and historical changes took place. During that era a professional term „scientist“ was determined and psychology was established as an independent discipline. During this century the principles of traditional art were abandoned and dissociating from academic art, a new movement towards the freedom of contemporary art, started to gain popularity.

Impressionists – life-watchers –  painted what they saw ... social life was still dominated by men and the traditional way of men being leading artists continued. Presented in Salon des Refusé,  the so-called impressionistic paintings offered sensory and perceptual splendor – searches for artistic impressions prevailed over content and every following painting movement took a turn towards even more fanciful and abrubt formal direction. Religious or moralizing impact of art had gradually receded in the face of supremacy of individual psychological state. The concept of symbols became alienated; decoding- and interpretation methods of visual art started to vary and change.

 

The exhibition “Woman. Replacement Body” in Noorus Gallery, Tartu, is searching for the self-image of Estonian woman, observing feminine imagination as a creative force. Starting from Freud and according to the postulates of psychology, there is nothing random or unsubstantiated in spiritual spheres. Through the decorative laces of aestethics or social non-consciousness, an attentive eye can spot a filament, flashing in the dusk, a "drive", which, in the light of social situation should be considered as a fault or disorder, but which occasionally rebels or manifests of its own free will. Is an artist really depicting her inner being or is there something hidden behind the picture (what?); how and where does a woman position herself as an artist and as an observer? Could this exhibition lead us to the characteristics of human being or even society as a whole? Mostly all the artworks presented in the exhibition depict a woman. Woman with her loved ones, woman in action, unrealistic portraits... feminine self-images or view of society, leading to stories depicted via flowers and creatures. The work of women artists is autobiographic as well as generalizing: these are cognitive visions about woman`s purpose and position in a technological, functional, modelable, predestination-oriented temporary world.

 

The gender ratio of temporary art scene has noticeably changed in last decades. As a woman during the whole art history until 20th century has mainly been defined through male artists creations and imagination, currently the proportion of female artists is exceeding the number of male authors. Where is such cultural development leading; how a woman, who has, throughout centuries, been defined from male perspective – some of that will the upcoming exhibition explore. Opening at the Noorus Gallery on the Oct 6th in Tartu, Estonia.

(text written by Leila Lükko and Tiiu Rebane)

 

Estonian Painters Association (EPA) www.maal.ee 

Leila Lükko - leila.lukko@gmail.com

Tiiu Rebane - tiiu.rebane@eaa.ee

Noorus Galerii - galerii@pallasart.ee

+372 734 9954 , Riia 11, 51010 Tartu

Avatud: T-L kl 11:00 -18:00

plakat_2_pisipildid2_ilma_logota_7_oktoo
IMG_2333
IMG_2336
IMG_2335
IMG_2334
IMG_2339
IMG_2337
IMG_2333
IMG_2330
IMG_2332
IMG_2329
IMG_2328
IMG_2327
IMG_2326
IMG_2325
IMG_2324
IMG_2323
IMG_2322
IMG_2321
IMG_2340
IMG_2320
IMG_2319
IMG_2318
IMG_2317
IMG_2316
IMG_2315
IMG_2314
IMG_2313
IMG_2312
IMG_2311
IMG_2310
IMG_2309
IMG_2308
IMG_2307
IMG_2306
IMG_2305
IMG_2304
IMG_2303
IMG_2302
IMG_2301
IMG_2300
IMG_2299
IMG_2298
IMG_2297
IMG_2296
IMG_2295
IMG_2294
IMG_2293
IMG_2292
IMG_2291
IMG_2290
IMG_2289
IMG_2288
IMG_2287
IMG_2286
IMG_2282
IMG_2284
IMG_2285
IMG_2283
IMG_2191
IMG_2344
noorus2020
3 graatsiat_Murka_2015
3 graatsiat_Murka_2003.jpg
dsc08109
IMG_2257
IMG_2250
830_thumb
IMG_2249
01
IMG_2145
IMG_2418
IMG_2438
IMG_2192
IMG_2404
MELANHOOLIA
IMG_2267
IMG_2177
png;base6430a3f2cba466577a
IMG_2431
IMG_2116
IMG_2175
ernesaks
IMG_2240
png;base64ae2b1d2113b8ea45
png;base644e84adde803b64eb
KALLI2
IMG_2172
IMG_2429
KALLI1
IMG_2193
76928943_1391695074328545_89742243297933
42474835_1090501084447947_86472625183868
78038227_1391695140995205_49735035510251
IMG_2195
IMG_2196
IMG_2194
IMG_2159
Sinine_unenägu
KOUHKNA
IMG_2267
IMG_2176
KULLERKUPP
IMG_2135
IMG_2265
IMG_2232
POSITSIOONIST
ELO
IMG_2215
IMG_2213
NAERATUS
IMG_2228
m41
IMG_2226
elomaimagi
IMG_2213
IMG_2209
elo_mai_magi
IMG_2210
kruuse
IMG_2261
IMG_2212
tiidelepp
_TS_2119-1_large
IMG_2151
IMG_2150
IMG_2149
IMG_2420
_TS_2077-1_large
positsioon-2-400x400
positsioon-1-400x400
IMG_2143
IMG_2141
IMG_2140
IMG_2139
IMG_2137
IMG_2415
IMG_2182
IMG_2167
IMG_2162
IMG_2161
IMG_2126
IMG_2439
IMG_2438
IMG_2437
IMG_2436
IMG_2435
IMG_2434
IMG_2433
IMG_2432
IMG_2431
IMG_2430
IMG_2429
IMG_2428
IMG_2427
IMG_2426
IMG_2425
IMG_2424
IMG_2423
IMG_2422
IMG_2421
IMG_2420
IMG_2419
IMG_2418
IMG_2417
IMG_2416
IMG_2415
IMG_2414
IMG_2413
IMG_2412
IMG_2410
IMG_2409
IMG_2407
IMG_2408
IMG_2405
IMG_2406
olesja
IMG_2436
15986
IMG_2227
IMG_2226
IMG_2225
IMG_2223
IMG_2224
IMG_2222
IMG_2221
IMG_2219
IMG_2218
IMG_2220
IMG_2214
IMG_2217
IMG_2216
IMG_2215
piile.pink
IMG_2202
IMG_2243
IMG_2242
Maailm-on-ohtlik-koht-viksem_1000
IMG_2237
IMG_2190
IMG_2192
IMG_2116
v-ikeallegooriline-autoportree-k-k_orig.
354
IMG_2139
IMG_2204
ema
IMG_2148
hobune2
IMG_2340
IMG_2325
IMG_2129
pilt3-mx-small_3_orig
Ükskord_aeg_harutab_lahti_(1)
Sinine_unenägu
suhtelisus
89985006_2540116516250968_78006062883201
FB_IMG_1585756264382
IMG_2233
IMG_2236
IMG_2159
noorus2020
bottom of page