top of page

EKSPRESSIIVNE. 

Lokaalsest kõnepruugist ja piiriülesest piirideta Euroopas.

EESTI MAALIKUNSTNIKE LIIDU VALIKNÄITUS

LÄTI KUNSTNIKE LIIDU LMS GALERIIS, Riia

8.03-8.04.2019

Avamine 8.03.2019

Kuraatorid JAAN ELKEN ja MARI ROOSVALT 

PLAKAT.RIIA.small.jpg

Plakat Tiiu Rebane

Näituse tuumiku moodustavad  aktiivse näitusetegevusega maalijad, kellest  igaühe kujundite areaal ja teemadering on Eesti kunstivälja kontekstis piisavalt reljeefne, et kaubamärgina eristuda. Ometi pole osalejad aga oma olemuselt  mingid konservaatorid, pigem igavesed muutujad ja teisenejad.  Alo Valge ja Rait Rosin eksivad maalimise kõrval ka tegevuskunsti ja maalilaadsesse aktsionismi, Alvar Reisneri, Andro Kööbi ja Tiina Tammetalu ruumi hõlmav totaalsus räägib kokkupuudetest installatiivsete ruumikunstidega. Teatud mööndustega fotorealismi alla liigenduvad Alo Valge ja Saskia Järve on kaugel neutraalsest, nö külmast pilgust, mõlemad kunstnikud omavad kindlat vaatenurka kujutatavale, nende teoseid kontrollivate kujundite ekspressiivsus on väljaspool kahtlust. Ekspressiivsus ja selle varjus teatud metafoorsus on omane nii Rait Rosina, Vano Allsalu, Jaan Elkeni kui Mari Roosvaldi loomingule, rusikad taskus mentaliteedist kantud ühiskondlik positsioneering toidab Karl-Kristjan Nageli, Tiiu Rebase ja Veiko Klemmeri sotsiaalselt tundlikku maaliloomingut. August Künnapu, ekspressiivse stilisatsiooni ja värvihedonismi ristepunktis autorile ainuomast maalimateeriat kultiveeriva noorema põlve kunstniku hillitsetud, kuid seda võimsam ekspressivsus on kindlalt piiriülene ja kõnetab vaatajat Peterburist Brooklynini. Möödaniku elu-olu väärtustavat maalilaadi esitava Uno Roosvalti kunstnikuna kultiveeritud  lähtepunkt on sedavõrd järjekindel, et võib  prognoosida temaga peatselt juhtuda võivat kultuuriantropoloogilist ümber-positsioneeringut – on ju uus nii mõnigi kord lihtsalt lõpuni äraunustatud vana – ja nii on see üha uuesti ja uuesti.  

 

20-saj voolujoonelise stiili-terminoloogiaga pole nii ehk teisiti midagi peale hakata, ühest küljest kehtivad nad kõik omnipresentselt ja teisalt ei kehti enam üldse. Riia näitusel esinejate  jaoks on maalikunst ammu omaks võetud, fundamentaalne kunstimeedium, mille aktuaalsuses üksi esinejatest aga ei kõhkle.

 

Suureformaadilist nüüdismaali esitlev Eesti maalikunsti ekspositsioon on koostatud Pärnu uue Kunsti Muuseumis viimaste aastate eesti maalikunsti aastanäituste väljapanekute põhjal.

Esinevad:

Vano Allsalu, Jaan Elken, Uno Roosvalt, Veiko Klemmer, Tiiu Rebane, Andro Kööp, Alvar Reisner, Mari Roosvalt, August Künnapu, Saskia Järve, Tiina Tammetalu, Rait Rosin, Alo Valge ja  Karl-Kristjan Nagel.

 

Töörühm: Jaan Elken (tekstid, kujundus, korraldus), Mari Roosvalt (korraldus, kujundus), Tiiu Rebane (rahvusvahelised kokkulepped, rahastus).

 

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstnike Liit ja EV Suursaatkond Riias

Fotod Tiiu Rebane, Rait Rosin, Veiko Klemmer, Jaan Elken, LMS

bottom of page