top of page

MÕTE. LAVASTUS

EESTI MAALIKUNSTNIKE LIIDU KURAATORNÄITUS

HAAPSALU LINNAGALERII

31.10.-02.12.2018

Kuraator TIIU REBANE

plakath.jpg

EML näitus ” Mõte.Lavastus”  teeb ettepaneku vaadata eksistentsi maalikunstniku pilguga ja küsida mis on inimeseks olemises see, millest saab rääkida ainult maalikunsti kaudu ning maali keeles. Kaasaegne neoliberaalne kultuur üllatab ja selle reglementeerimismasin töötab täistuuridel, novembrikuine näitus küsib milline on aga maalikunstnike nägemus ja roll tulevikuvisioonide kujunemisel.

Maalikunsti keel on eraldiseisev kontseptuaalne tervik. Sarnaselt kõrgema matemaatika jagunemisele rakenduslikuks ja abstraktseks, moodustub selles mõtteline koordinaatteljestik jagunemisega horisontaalseks, ehk tervikuna kaasajale pühendunuks realismiks ja vertikaalseks, ehk inimese alateadvust ja ülimina vorme ühendavaks sihiks. St unistusi, abstraktseid ideid, tavakogemusi ületavaid ning metafüüsilisi territooriume normaliseerivaks distsipliiniks. Haapsalu väljapaneku teostele lasub eesmärk organiseerida tänase vaataja visuaalset ettekujutlust tulevikust.

Näitus avab publiku pilgule kuidas ning mil määral rakendab maal oma keelt kaasaja inimese probleemivõrgustiku ületamisel ehk selle vaimsuse avamisel ja transformeerumisvõimaluste loomisel. Sissejuhatavalt vaadeldes maalijat, kui absoluutset indiviidi kelle tööloogika on kontrastses seisus neoliberaalse individualismiajastu kollektivismi, paljundamis- või kopeerimismetoodikaga ning kelle solipsism loomingumeetodina on ühiskonnas erandlik eksistentsiaalne fakt, siis saab kinnitada maalikogemuse asendamatut rolli reaalsuse peegeldamisel.

Maalijat võib pidada monaadiks, kelle instrumentideks on inimeseksolemise põhiküsimused ning kelle käsutuses on võimalus rääkida eksistentsi kõigist aspektidest kordumatu vaba kujundiloome kaudu.

Loodame et novembrikuine Haapsalu avab publikule võimaluse osaleda klassikalisele kunstile põhinevas lavastuses ja fantasmogoorilises vaatemängus, kus liikumatute piltide visuaalse sõnumi absorbeerimine või eesti keelde tõlkimine saab rikastama publiku tulevikku kujustavat mõttevara.

NÄITUSEL OSALEVAD: 

Ivi Arrak, Ashot Jegikjan, Veiko Klemmer, Kai Kaljo, Kalli Kalde, Helle Lõhmus, Mara Ljutjuk, Lilian Mosolainen, Johanna Mudist, Mall Nukke,

Karl-Kristjan Nagel, Katrin Piile, Sirje Petersen, Jane Remm, Mari Roosvalt, Rait Rosin, Elis Saareväli, Anatoli Strahov,

Karl-Erik Talvet, Jana Wiebe, Oleg Wiebe

NÄITUSE KATALOOG:

motelavastus.jpg
motelavastus-2.jpg

NÄITUSEST MEEDIAS:

- LÄÄNE ELU

Haapsalus avatakse Eesti maalikunstnike liidu näitus

- LÄÄNE ELU

Maalikunstnike näitus kujutab praegusaja elu

Fotod Tiiu Rebane, Karl-Kristjan Nagel

bottom of page