top of page

ELU ESSENTS, MAALI FOOKUS/EESTI KAASAEGNE MAALIKUNST

EESTI MAALIKUNSTNIKE LIIDU AASTANÄITUS, 2014

6.03. – 13.04. 2014

PÄRNU UUE KUNSTI MUUSEUM

Kuraatorid MARI ROOSVALT ja JAAN ELKEN

Maali-Fookus_poster.jpg

Maalikunst on intuitiivselt mõistetav ja arenev suhtlusvahend, nö tõlkeaparatuur või tarkvara mille läbi kunstnik maailma visuaalseks ja tasapinnaliseks „tõlgib“, ehk siis omaette keel - maalikunst on jäänud viimaseks saarekeseks nüüdiskunsti kontekstis kus (inimeseks olemise) põhiväärtustega side säilinud.

„Maali fookus“ pakub vaatajale versiooni Eesti maalikunstist, kus ühevõrra aktsepteeritud on pilditegemise ja kujutise konstrueerimise kõik teed ja meetoded, korraldajad komplekteerivad mõtestatud komplekti hetke- situatsioonist Eesti maalis. Näitusele kaasatakse maalikunstiga tegelejad vanameistritest kuni üliõpilasteni. Vaatajale võiks selline seinast seina (NB! kuid mitte ilma valikuteta!) näitus pakkuda platvormi muuhulgas ka kriitiliseks suhtlemiseks pakutuga, näituse stilistiline liigendus ei oleks siiski ülemäära jäik, plaanime lähtuda pigem visuaalse huvitavuse printsiibist kui jäigast, ettekirjutatud teemade illustreerimisest. “Eel-kureeritud”(pre-curated) maalinäitus kui mõiste on saanud kunstimaailma professionaalide kriitilise hinnangu osaliseks rahvusvaheliselt, mis viitab tõsiasjale et maalikunsti ei saa ilma talutavate kahjudeta nö kureerida, konsensusliku tõena on see eksperthinnang rahvusvahelises kunstimaailmas käibel. Millest johtub ka teatud tõrksus “kaasaegset” maalikunsti inkorporeerida “kaasaegse” kunsti umber toimuvatesse kuraatorimängudesse.

--

Pärnu Uue Kunsti Muuseumis täna avatav ülevaatenäitus esitab harvanähtavalt representatiivse pildi Eesti maalikunstist, esindatud on ammutuntud kunstnikunimed nagu Jaan Toomik, Vano Allsalu, Jüri Arrak, Ado Lill, Enn Põldroos, Anne Parmasto, Lemming Nagel, Ilmar Kruusamäe, Tiiu Pallo, Tiina Tammetalu, Andrus Joonas jpt, teisalt maalialase kõrghariduse lõpukünnisel olevad noored kunstnikud Tartu Ülikoolist ja Eesti Kunstiakadeemiast – Marie Kõljalg, Anna Lumijõe, Ahto Eller, Maria Sildjarevitsh, Edgar Tedresaar, Elo Mikelsaar jpt.

Näituse signatuurtööks on valitud neobarokse pildikeele ja perfektse realismivaldamisega Ühendkuningriikides maalialase kõrghariduse omandanud Paul Sontag, 2012 aastal traagilistel asjaoludel surnud noor andekas eesti maalikunstnik.

Maalikunst on  intuitiivselt mõistetav ja arenev suhtlusvahend, olles kui tõlkeaparatuur või tarkvara mille läbi kunstnik maailma visuaalseks ja tasapinnaliseks tõlgib, on ta nüüdiskunsti kontekstis jäänud viimaseks saareks kus (inimeseks olemise) põhiväärtustega side veel säilinud. Maalikunsti tulemise/minemise retoorikast on kunstimaailm ja tõenäoliselt ka Eesti kunstipublik nüüdseks piisavalt väsinud, kehtivate väärtushinnangute kontekstis on aga fakt et maailma kunstituru käibest moodustab maalikunst jätkuvalt 65%, piisavalt kõnekas. Pärnu Uue Kunsti Muuseumiga koostöös sündinud iga-aastane kevadine maalinäitus on saamas traditsiooniks, maalikunsti ülevaatenäitused on jätkuvalt publikurohked formaadid kõikjal.

„Maali fookus“ aktsepteerib pilditegemise ja kujutise konstrueerimise kõiki teid ja meetodeid. Esitades mõtestatud komplekti hetke-situatsioonist Eesti maalis, võib näitust käsitleda kui avatud platvormi mh kriitiliseks suhestumiseks pakutavaga.

Näitusel kujunduselemendina kasutusel olevad „Cramo“ ehitustellingud on loodud trotsima ekstremaalseid välistemperatuure ja koormusi, seisma nii vihmas, tuules kui lumetormis. Muuseumi siseruumi on ehitatud tellingutest labürint, osaliselt tellingutele riputatud transparentne ekspositsioon  näitlikustab kümneid ja sadu võimalikke sissevaateid/väljavaateid maalikunstile.

Osalesid: Lii Pähkel, Karl-Erik Talvet, Helle Lõhmus, Helle Vahersalu, Irma Eljas, Annika Lumi, Siimon Talviste, Evi Gailit, Rait Rosin, Peeter Krosmann, Aleksandra Milenina, Enn Tegova, Per Petersen, Sirje Petersen, Marie Kõljalg, Tanel Tolsting, Toomas Sarapuu, Piret Kullerkupp, Vano Allsalu, Enn Põldroos, Triin Marts, Helen Bunder, Andrus Joonas, Paul Sontag, Veiko Klemmer, Ahto Eller, Ilmar Kruusamäe, Kadri Ploom, Tiiu Pallo-Vaik, Andrus Rõuk, Maire Koll, Tiina Tammetalu, Ove Büttner, Mari Roosvalt, Jüri Arrak, Ivi Arrak, Silva Eher, Mati Kütt, Ashot Jegikjan, Mall Paris, Eva Jänes, Piret Rohusaar, Lemming Nagel, Andres Tolts,  Tanel Tolsing, Margus Sorge, Jaan Elken, Kamille Saabre, Edgar Tedresaar, Andro Kööp, Uno Roosvalt, Maria Simson, Tambet Mullari, Ado Lill, Krista Sokolova, Maria Sidljarevitš, August Künnapu, Jaan Toomik, Igor Gordin.

Kujundus  ja kontseptsioon: Jaan Elken

Näituse korraldus: Mari Roosvalt 
 

Tänud: Eesti Kultuurkapital, ehitusfirma „Cramo“

NÄITUSEST MEEDIAS:

- ERR 

Pärnu Uue Kunsti Muuseumis avatakse maalikunstnike aastanäitus

- CULTURE.EE

Näitus "Maali fookus" - eesti kaasaegne maalikunst Uue Kunsti Muuseumis

Fotod EML ja Pärnu UKM kogudest

bottom of page