top of page

HOUSE  PARTY

EESTI MAALIKUNSTNIKE LIIDU KURAATORNÄITUS, 2009

8.05-20.06. 2009

HAUS  GALERII

Kuraator JAAN ELKEN

Lähtume aksioomist, et "kunstinäitus on kunstniku pidu",  paneme  selle vastuse lukku? Kas pidu ka galeriile? Ja korraldajatele?

Ka galeriile, ka korraldajatele.


Kui juba majapidu, siis pidu koos muusikaga. Eesti Maalikunstnike liitu kuulumine on aluseks et sellel näituse-peol või peo-näitusel  esineda - kõik 44 autorit - alates staazhikaimast osavõtjast Lola Liivatist ( s. 1928 ) kuni  noorima osavõtja August Künnapuni ( s. 1978 ) on seekord esindatud kammerlikus formaadis tööga oma uudisloomingust, teoste loomise aasta on valdavalt 2009.
 
Näitusel osalevad kunstnikud on määratlenud koos oma maaliga (mille lühema ja pikema külje summeeritud mõõde on seekord maksimaalselt 200cm) ka oma lemmikmuusikastiili nimetuse, nt. house, hip-hop, rütm ja bluus, pop, country, klassika  jne. Vaatajale  jääb võimalus kontrollida kas  teatud isiksuslikul tasandil ühtsus kunstniku maalialase visuaal-esteetika ja autori nö. audio-enesemääratluse vahel on valitsev, või on mõnikord ennast ka kassikuldse karraga ehitud. Kas konkreetne töö on just konkreetsest muusikastiilist inspireeritud? - "järelkontrolli korraldajad loomulikult teha ei saanud -  seega jääb esitatud andmete tõesuse üle otsustamine  ikkagi vaatajale.  Esitatut palumegi seetõttu võtta eelkõige humoorika mänguna ja kui  lisateave  aitab vaatajal nö. pilditagust ruumi süvatasandil tunnetada ja kunstniku loomingu köögipoolt ja inspiratsiooni tagamaid avada, siis on näituse vormi programmilisus juba oma eesmärgi täitnud.


House-party-l eksponeeritakse staazhikate maalijate, meistrite nagu Jüri Arrak, Ado Lill, Tiiu Pallo, Enn Põldroos,  Kai-Mai Olbri, Valeri Vinogradov kõrval ka noorte ja keskmise põlvkonna autorite nagu Mati Kütt, Rene Kari, Rauno Thomas Moss, Vano Allsalu, Ove Büttner, Tiina Tammetalu, Einar Vene, Toomas Sarapuu, Anne Parmasto,  Valev Sein, Andrus Rõuk jpt. loomingut. Ei puudu ka üllatajad, nagu  Udmurtiast pärit, nüüdseks juba 10 aastat Eestis elav, äsja Maalikunstnike Liitu astunud  Stanislav Antipov või  Eestis tegutsev Armeenia kunstnik Ashot Jegikjan.
 
Avamisel DJ poolt mängitav muusika jälgib proportsioonides näitusele esitatud maalide autorite enesemääratlust läbi muusikastiilide polüfoonia.

Näituse korraldus ja kujundus: Piia Ausman, Mari  Roosvalt ja Jaan Elken

Näitust toetab Haus Galerii ja Eesti Kunstnike Liit

http://www.haus.ee/

bottom of page