top of page

CHART

EESTI MAALIKUNSTNIKE LIIDU KURAATORNÄITUS, 2003

09.07.-04.08. 2003

HOBUSEPEA GALERII

Kuraator ELIN KARD

" Chart " Tallinna Hobusepea galeriis 9 . VII - 4 . VIII .

Iga kunstnik võib näitusele esitada ühe töö , sest osalejate arv on ruumipuudusel piiratud.

Näituse avamise hetkest valib publik "maalikunsti edetabeli". Sellele vastavalt vahetatakse ekspositsiooni neli korda.

Näitusest võiks kujuneda Komari & Melamidi projektide parafraas, kuna püüab samuti välja selgitada publikule meeldivat maalikunsti.

Kes on parim Eesti maalikunstnik ? Kelle teoseid ostetakse Eestis kõige rohkem ? jne

----

Kuna aastanäituste valikuprintsiibiks on traditsiooniliselt olnud „ülevaatus“, ei ole eelpoolnimetatud prioriteeti hüljatud.

Väljakujunenud tavade kohaselt on aastanäitused suureformaadilised,kokkuleppeliste territooriumitega autoriteetidele, kelle töödele lisandub lähtuvalt autorlusest „kultustööde aura“ ning kelle loomingut võib pidada kestvuse sünonüümiks; peanäitusele lisanduvad satelliitprojektid on võimaldanud eksponeerimisvõimalusi eksperimendile ja otsingutele orienteeritud maalijatele.
Ainus Tallinnas toimuv aastanäituse osa „Chart“ üritab end mahutada Hobusepea galerii ruumidesse, tuues kaasa paratamatu asetatuse võrdsetele „stardipositsioonidele“.

Kunstnikud on vastu võtnud väljakutse osalemaks kohalikel maavõistlustel ning kuna esitluspind on piiratud, pälvib iga autor sissepääsu vaid ühele teosele.

 

Alates näituse avamise hetkest algab„maalikunsti edetabeli“ koostamine publiku poolt, sest näitused mis tegelevad traditsiooniliste kunstiliikidega, on alati seotud publiku rollide ja ootustega.

Ekspositsioon vahetub kolmel korral näituse kestuse jooksul, muutumise ajenditeks loodetavad aktiivsed publiku osalemisel koostatud edetabelid, enim hääli kogunud teos liigub edasi järmisesse võistlusnädalasse.


Eelpool kirjeldatud projekt on suuresti põhjustatud allakirjutanule liig sageli esitatavatest küsimustest: kes on parim maalikunstnik Eestis ? kes on ostetuim kunstnik Eestis ? jne. jne.

Lootuses haarata publikut valikute tegemisse, püüab näitus välja selgitada publikule antud ajahetkel meeldivat maalikunsti, jäädes samas siiski seisukohale, et kõikvõimalikud edetabelid on ülimalt subjektiivsed. „Chart“ on eelkõige mäng...kuid ei ole midagi tõsisemat mängust.

http://galerii.eaa.ee/hobusepea/eindex.htm

Fotod galerii kogust

bottom of page