top of page

MAAL 2002

EESTI MAALIKUNSTNIKE LIIDU AASTANÄITUS, 2002

17.05.-23.06. 2002

TALLINNA KUNSTIHOONE

Žüriiga näitus.

Kujundajad: TIINA TAMMETALU ja ERKI KASEMETS

NÄITUSEST MEEDIAS:

- SIRP

Maalimine pole kunst, mis lubab teha kõike

- EESTI EKSPRESS

Sõbraliku maalijatepere näitus

NUKKE2002.jpg

S�venedes praeguse maali �levaaten�itusesse Tallinna Kunstihoones, meenub Georges Braque�i v�ide: �Tuleb alati meeles pidada, et maalimine ei ole kunst, mis lubab teha k�ike�. Just seet�ttu on ka antud v�ljapanek s�mpaatne � maalikunsti pole asutud defineerima video-, foto-, v�i k�ikv�imalike digitaalsete vahendite abil (nagu seda juhtub viimasel ajal graafika ja skulptuuriga), vaid teos manipuleerib ikka kanoonilise v�rvi- ning alusmaterjaliga.


N�ituse kujundajatena on Tiina Tammetalu ja Erkki Kasemets j�udnud arvestatava resultaadini. V�ljapaneku �ldmuljes torkab silma m�ningane ruuminappus. Kasinat hingamisruumi kompenseerib piltide h�plev paigutus, mis meenutab visuaalselt elektrogardiogrammi, aga m�jub kokkuv�ttes positiivselt.


N�ituse d�naamilist ja igas m�ttes mitmedimensioonilist olukorda p�hjendab ka t�siasi, et sel aastal puudub �htne teema ja tihtipeale �let�htsustatud kontseptuaalsus. Kujundajad oleksid justkui l�htunud Daniel-Henry Kahnweileri 1961. aasta raadiointervjuu kuldsetest s�nadest: �Kui maalikunst on kiri, nagu ma v�idan, on selge, et iga kiri on kokkulepe. J�relikult peab seda kokkulepet tunnustama, seda kirja �ppima�. Sellises visuaalses lingvistikas on omavahelisele kokkuleppele j�udnud ka Tammetalu ja Kasemets, luues ka osavaid kompromisse piltide atmosf��ris, kus k�rvuti olid eksponeeritud Tjika Rebase m�stifitseeritud rists�nam�ngud, Sigrid Uiga realistlik maastik ja Rein Kelpmani j�ulist ekspressionismi v�ljendav t��.


?�rii karmi ja �iglase, kuid kindlasti ka subjektiivse valiku t�ttu on n�ituselt v�lja j��nud mitmed marginaalsed kunstigurud (Sorge), n��dseks juba ajaloolise �Sobolevi m�ratseva kamba� liikmed, aga ka m�ned aktiivsed ja tunnustatud nimed eesti maalikunstis (Kristiina Kaasik).


Eksponeeritud on aga noored ja vitaalsed pintslihoidjad Tallinnast, Tartust, P�rnust. Seda suundumust v�ib illustreerida h��atusega Marko M�etamme pildiallkirjalt: �Ooh Baby! I�m postively shocked!�. Uue p�lvkonna arhitekt-kunstnikku esindab August K�nnapu, kelle naivistlikult s�rreaalsed maalid �ratavad t�helepanu eelk�ige teravmeelse sisu t�ttu. Poleemikat tekitab ka (non)grataka Chintise radikaalne kollaa? �Jumal all paremas nurgas�. Vaieldamatult oman�olise ja originaalse pildikeele poolest torkab silma Alice Kase �Tahmaluuk�. Kujunduslikult oleks kahest taiesest koosneva teose puhul tahtnud ehk n�ha monumentaalset pigin�gu luugi ees, aga mitte distantseerununa eemal seinas.


Omamoodi tendentsiks ja ajastun�itajaks v�ib pidada aga t�siasja, et �kski kunstnik ei tegele ei subkultuuri v�givaldsuse ega agressiivse grafiti imiteerimisega. Erandiks on Jaan Elkeni didaktiline maal, kus visuaalne oponeerib verbaalsele, kuid seegi kuulub tsiviliseeritud subkultuuri hulka. Rafineeritud religioosset popkultuuri esindavad Mall Nukke ja Marko M�etamme eksistentsiaalseid ideid reflekteerivad teosed. Religioosse absoluudi ja Jumala ning Kuradi kumamine l�bi n�htavate vormide on loovutanud koha tinglikule pseudoreaalsusele.


Sealjuures on positiivne, et t��des puudub r�hutatult poliitiline alatoon ja m�ne aasta tagune massiline m�ng euroimagoga. Kadunud on ka k�ikeh�lmav m�ss ja ideoloogiline opositsioon p�evakajalistele k�simustele. Tundub, et maalikunstis on �leminekuprotsessid m��das. Pole enam t�htis liikuda metropolist perifeeriasse ja esitada oma t�id maanteedel, nagu seda tegi Andrus Joonas, adekvaatse s�numi v�ib maalispetsiifiliste vahenditega edasi anda ka n�itusesaalides. Tundub, et eesti maalikunst on vabanenud j�ljendamisalti alaealise seisundist. 

RIIN K�BARSEPP

Maalimine pole kunst, mis lubab teha k�ike

---

Sõbraliku maalijatepere näitus

Õndsad ja klassikud on üheskoos, leiab Heie Treier.

Näitus “Maal 2002”.
Tallinna Kunstihoones, avatud 23. juunini.


Kui kümme aastat tagasi seostusid mis tahes seinast-seina ülevaatenäitused nõukogulikkuse ja “eilse päevaga”, millest taheti kiirkorras lahti saada, siis aastal 2002 oleme sunnitud tunnistama taolise näitusevormi demokraatlikkust ning vajalikkust kunstnike endi ja ilmselt ka publiku jaoks. Muidugi me teame maali ülevaatenäituste institutsionaalset tausta (Maalikunstnike Liit), mis asetab üritusele pitseri. Võimatu on näiteks kujutleda “Eesti videokunstnike aastanäitust”, kus peetakse kõnesid ning jagatakse preemiaid. Videol kui uuel kunstinähtusel lihtsalt puudub kindel institutsionaalne katus; ja võib-olla on ebaturvalisus ka üks põhjusi, miks on sellesse kunstivormi koondunud praegu suurimad energiad.

Maali aastanäituse üle võib ju ironiseerida (et ta sisaldab konservante, et sellist näitust on juba mitu korda nähtud vms). Aga mõttetu on hinnata “isetekkelist” näitust kogu tema tervikus, mille eest ju keegi konkreetselt ei vastuta. Siin peab fokuseeruma üksikutele koostisosadele – igale kunstnikule eraldi. Kui jälgida selle tasandi mänge, siis avastame rea tendentse, nükkeid, mikrovihjeid, tuule muutusi.
Näiteks pani Sirje Runge avamiseks välja hoopis teised tööd kui need, mis praegu samal kohal ripuvad (kaks üleni musta “Surmatantsu” pilti). Aili Vint on taas merd maalima hakanud (“Märg kivi”). Kreg A-Kristringi maal annab omapoolse kommentaari teemale, mis Jaan Toomiku video vahendusel on juba Eesti kunsti rahvusvaheliseks märgiks muutunud (“Isa ja poeg”). Rõõm on turvalisest kohtumisest Andres Toltsi, Tiit Pääsukese, Lembit Sarapuu, Evald Okase, Malle Leisi, Jüri Arraku, Einar Vene, Lemming Nageli maalidega, mis kõik kokku moodustavadki arusaama eesti maalikunsti identiteedist selle “tuntud headuses”. Omaaegsed radikaalid on muutunud klassikuteks, nii nagu praegu antakse välja raudmehe Gunnar Grapsi plaati vanade armsate hittidega. Ja nagu viimasel seitsmel aastal tavaks, seisab aukohal taas Jaan Elkeni suur maal, sisendades ka juba turvatunnet (tegelikult on see irooniline, sest Elkeni grafitist ja ilustamata linnakeskkonnast “puretud” tööd lähtuvad ju enamasti sotsiaalsetest või individuaalsetest frustratsioonidest).
Hämmastaval kombel sulavad isegi Kadri Kangilaski / Toomas Tõnissoo iroonilised mänguklotsid, millele kleebitud eesti maalireprod, üldpilti nii sisse, et keegi ei kahtlusta neid ülejäänud seltskonna saboteerimises.
“Maalikunsti homset päeva” peaks otsima nooremast seltskonnast. Tegelikult on see raske, sest nooremate jaoks ei pruugi maalimine tähendada enam kunstitegemise ülimat krooni ja püha lõppsihti, vaid ajutist vaheetappi teiste meediumide proovimise vahepeal.

Siiski eristuvad üldpildist mõningad tegijad, kes näivad olevat pühendunud just maalikunstile – kaks ülitundlikku tüdrukut, premeeritud Meiu Münt (“Neli”) ja Sirja-Liisa Vahtra (taimede hingede “pildistaja”), poistest Tõnis Saadoja, kelle “Let’s go!” viitab Miljard Kilgi krestomaatilisele tööle, kuid arusaamatuks jääb pildil oleva stseeni tähtsus ja mõte, kui välja arvata see, et tahetakse luua vaataja ajus üht suvalist kunstiajaloolist link’i.
Sündmuseks pean Aivar Kurvitsa esinemist. Tegemist on Pärnu õndsaga, kelle töid on Mark Soosaar oma muuseumi kogusse omandanud ja keda toetavad Non Grata kunstnikud. Kõige selle taustal jäigi arusaamatuks, miks siis ei sobinud näitusele Sorge maalid. Võib-olla on see hoopis kompliment Sorgele, et vähemalt üks tegija Maarjamaal tunnistatakse mittekuuluvaks eesti maalikunsti muidu üksmeelsesse ja sõbralikku perre.

 

bottom of page