top of page

LEIUBÜROO

EESTI MAALIKUNSTNIKE LIIDU KURAATORNÄITUS 2001

17.10.-31.10. 2001

HANSAPANGA GALERII, TALLINN

Kuraator ADO LILL

NÄITUSEST MEEDIAS:

 

Leiubüroo
Näitus Hansapanga galeriis avatakse 17. X.

Leiubüroo tähistab kohta, kuhu tuuakse leitud asjad. Need on esemed, mille keegi on kaotanud või unustanud.

Nii nagu võib kaotada asju, võib kaotada tegutsemismotiivi ja õpiaja jooksul kogetud ideed ja oskused.

Kaasaeg oma intensiivse nõudmisega materiaalse kindlustatuse osas võib noore kunstniku kergesti kallutada eemale loomingust. Muu töö kõvalt jääb selleks vähe aega ja energiat.

Ajapuudusel võivad kaduda kontaktid mõttekaaslastega või tekkida loominguline apaatia.

Leiubüroo eesmärk on stimuleerida viimastel aastatel põgusalt kunstipilti kerkinud noori lootustandvaid maalikunstnikke üle Eesti, kes on nüüdseks aktiivsest kunstielust kõrvale jäänud.

Näitus peaks olema noorema põlvkonna nägemus kaasajast.

Kunstnike vanus ei tohi ületada 35 aastat.

 

Näitusele valitakse tööd, mis valminud kahe viimase aasta jooksul ja mil on side maalikunstiga.

Oma osalemissoovist teatada kuraator Ado Lillele. 

SIRP

---

KUNST

Ado Lill leidis uued autorid

17 . X avati Hansapanga galeriis Eesti Maalijate Liidu aastanäituse alaprojekt “ Leiubüroo ”, mille kuraator ja koostaja on kunstnik Ado Lill .

 

““ Leiubüroo ” on koht , kuhu tuuakse esemed , mille keegi on kaotanud või unustanud . Samas võib kaotada ka tegutsemismotiivi ja õpiaja jooksul kogetud ideed ja oskused ", väidab kuraator Ado Lill.

Seetõttu ongi näituse üks eesmärke stimuleerida noori alla kolmekümne viie aastaseid autoreid , rebides neid lahti loomingulisest apaatiast.

Ometi ei suutnud Ado Lill kontakti saavutada tõeliselt kõrvalejäänud kunstnikega, sest nemad ei soovinud, et neid leitaks.

Nõnda on näitusesaali kogutud tuntud ja vähem tuntud maalijad nii Tartust kui Tallinnast: Maris Palgi, Eda Lõhmus, Elin Kard, Hermes Sarapuu, Kekki, Toomas Sarapuu, Mo Kreg, Sandra Jõgeva, Triinu Jürves, Epp Viires, Kamille Saabre, Mirja - Mari Smidt, Olivia Peenemaa, Külli Suitso, Kaarel Vulla.

Lill on galeriiruumi täitnud heterogeense autorite kooslusega, kellel kõigil oma lugu jutustada. Narratiivne element tööde vahel puudub ja nii hakkavad maalid omavahel mängima pigem oma erinevuste ja maalispetsiifilise diferentseerituse baasil. Nii tööde temaatika kui tehnilise käsitluse parameeter kõigub seinast seina: on abstraktsust, ekspressiivsust, konkreetsust kui ka figuratiivsust.

Antud väljapanek vastandab end erinevate meediumitega eksperimenteerivale, vallatlevale ja veiderdavale eesti nooremale nüüdiskunstile.

Seega tähendusi on võimalik luua ka millegi muu kui tehnitsistliku intrigeerivuse ja irriteerivuse abil.

Kokkuvõttes ei leia ja avasta vaatajad seintelt mitte kadunud autoreid vaid autorid iseend erinevate kunstnike loomingu vahelises kakofoonias.

RIIN KÜBARSEPP

SIRP

bottom of page