top of page

MAAL`99  PÕHIEKSPOSITSIOON

EESTI MAALIKUNSTNIKE LIIDU KURAATORIPROJEKTID 1999,

KOOSTÖÖS EKL

18.06.-18.07. 1999

TALLINNA KUNSTIHOONE, ROTERMANNI SOOLALADU,

VAAL GALERII, RAATUSE GALERII, TALLINNA KUNSTIHOONE HOOV.

Üldkoordinaator JAAN ELKEN

- - - 

MAAL´99 PÕHIEKSPOSITSIOON

TALLINNA KUNSTIHOONE

Kuraator: EHA KOMISSAROV 

Kujundaja: JAAN TOOMIK

- UUS JA VANA NARRATSIOON

EESTI KUNSTIMUUSEUMI NÄITUSESAAL ROTERMANNI SOOLALAOS

Kuraator ja kujundaja ANTS JUSKE

Satellitnäitused:

- TÜ MAALIOSAKONNA DIPLOMANDID

29.06.-17.07. 1999

VAAL GALERII

Näituse koostajad: JAAN ELKEN ja ANNE PARMASTO

 

- KURSI KOOLKOND

RAATUSE GALERII

 

- SEINAMAALI KONKURSS

17.06.1999

TALLINNA KUNSTIHOONE HOOV

dirham.lemming nagel.jpg

Maal ’ 99

Maali aastanäitus toimub sel aastal Tallinna Kunstihoones ja EKM Rotermanni soolalao näitusesaalis 18. juunist 18. juulini . Eha Komissarovi kureeritud Tallinna Kunstihoone näituse “Maal ’ 99” põhiekspositsioon lähtub märksõnadest "identiteet” ja “uued identiteedid” ning seab eesmärgiks esile tuua antud ajahetkel maalikunstis valitsevad mõjutused ja jõugrupid.

Kuraator võtab arvesse asjaolu , et , traditsioonilisi kunstiliike eksponeerivad näitused on alati seotud publiku rollide ja nende stereotüüpsete ootustega . Näitus , kasutades valikul põlvkonna põhimõtet , ei rõhuta seda sugugi kõikides näituse osades.

Ülevaatenäituse traditsiooni aktsepteeritakse sedavõrd , et kõigil on võimalik konkureerida , kuid pääsu näitusele tagab siiski teose huvitavus , aktuaalsus või käsitluslaadi põhjendatus . Näituse eesmärk pole praegustes oludes toimida Maalijate Liidu liikmete aruandlusväljapanekuna . Otstarbekohasem on demonstreerida maali vitaalsust võime kaudu suhestuda laia nähtuste ringiga ning demonstreerida maalis endas toimuvate protsesside võimalikkust.

 

Siinkohal on arvesse võetud järgmised võimalused : katsed mitmekesistada maali informatiivset välja, maalikunsti suhted tema kõrval toimuva kunstikeskusteluga, kunstnik oma isiklike elusündmuste ja elunähtuste tõlgendajana, kunstniku ja kunstiajaloolise mälu teemad/vahekord lõppevale sajandile ja aastatuhandele mõeldes , kunstnik uute meelepiltide loojana , kõikvõimalik muu keskustelu maalikunsti kohast ja võimalusest osaleda kaasaegses kunstiprotsessis ning loomulikult huvitab näitust iga ere ja algupärane isikupära.

Traditsioonilise maali kõrval on teretulnud eksperimendid maali staatuse , materjali ja teiste maalimõistega kokkupuutuvate nähtustega.

Kõiki asjasthuvitatuid palume ühendust võtta Eha Komissaroviga Eesti Kunstimuuseumis või Jaan Elkeniga Kunstnike Liidus.

 

Ants Juske kuraatoriprojekt Rotermanni soolalaos kannab pealkirja “Uus ja vana narratsioon”. Juba mõnda aega on märgata uue maalilisuse , figuratiivsuse ja narratiivsuse esiletõusu . Kogu sõjajärgne kunst on tegelikult pendeldanud kahe äärmuse , maalilisuse ja kontseptuaalsuse vahel.

Kuid miski ei tule tagasi endisel kujul. Nii ka figuratiivsus ja narratiivsus 1990. aastate teise poole kunstis. Kõik need mõisted ei pruugi olla seotud ainult maalikunstiga. Üha enam on märgata, et videokunstis taandub minimalism ning video tegeleb juba ammu “ väikeste jutustustega ”. Seejuures on suurenenud ka video visuaalne atraktiivsus, et mitte öelda maalilisus. Sama kehtib ka installatoorse kunsti, performanceide, samuti foto-, kompuutrikunsti ja reklaami kohta.

Käesolev projekt püüabki ühendada maalilisust, figuratiivsust ja narratiivsust eri kunstiliikides. Kuna maalikunst on nende komponentide seisukohalt isalikus positsioonis, on maalil ekspositsioonis ka keskne koht. Teistes kunstiliikides otsib näitus samu nähtusi, mis on otseselt maalist välja kasvanud või mõjutatud. Ühendades olemasolevat traditsiooni uuemate nähtustega, ootab kuraator seega nii maali senise traditsiooni vaimus uusimaid töid, aga ka nende kunstnike töid, kes tunnevad sidet maalikunstiga mõnes teises meedias.“

 

Maal ’ 99 ” raames on veel kaks satelIiitnäitust: 29. juunist 17. juulini Tartu ülikooli maaliosakonna diplomandide näitus (koostavad Anne Parmasto ja Jaan Elken) Vaalas ja Raatuses 18. juunist 18. juulini Kursi koolkonna näitus.

 

Näituse raames antakse välja Eesti Maalikunstnike Liidu aastapreemia, Saku maalipreemia ja Saku noore kunstniku preemia ja ES Sadolini maalipreemia.

 

Kunstnikel, kes soovivad osaleda näitustel, palutakse kuraatoritega ühendust võtta.

Tööde vastuvõtmise täpne aeg teatatakse EKLi infotahvlil ja ajalehes Sirp.

Sirp, nr. 13, 1 aprill 1999

- - - 

Kolmas maali suurnäitus "Maal'99" toimus Tallinna Kunstihoones ja EKM Rotermanni soolalao näitusesaalis. Eha Komissarovi kureeritud "Maal'99" põhiekspositsioon Tallinna Kunstihoones lähtus märksõnadest "identiteet" ja "uued identiteedid", mis tõi esile antud ajahetkel valitsevaid mõjutusi ja jõugruppe maalikunstis.

Jaan Elken

-SIRP

AVALEHT

Eesti maalikunsti väljasuremist pole küll karta. Vaatamata sellele, kas institutsioonid soosivad või mitte, kas esindusgaleriid annavad näitusepinda või mitte, leiab Eesti Maalikunstnike Liit ikka võimaluse eksponeerida ennast ja oma uudisloomingut.

Ning mitte lihtsalt ülevaatenäituse vormis, vaid ajaga kaasas käies, maalikunsti teiste kunstiliikidega ühendades.

Eile alustati seinamaali konkursiga Tallinna Kunstihoone hoovis.

Täna avatakse kolm näitust: kell 15 Raatuse galeriis, kus ka pealinlased saavad näha Kursi koolkonna uudisloomingut, kell 16 Rotermanni soolalaos Ants Juske kureeritud Uus ja vana narratsioon ning kell 17 Kunstihoones Eha Komissarovi kureeritud Maal 99. 

Kell 18 jätkub Kunstihoone hoovis kunstnike liidu suvepidu.
Eha Komissarovi kureeritud näituse põhiekspositsioon lähtub märksõnadest identiteet ja uued identiteedid ning seab eesmärgiks esile tuua praegu maalikunstis valitsevad mõjutused ja jõugrupid. Kuraator võtab arvesse asjaolu, et traditsioonilisi kunstiliike eksponeerivad näitused on alati seotud publiku rollide ja nende stereotüüpsete ootustega.

Ülevaatenäituse traditsiooni aktsepteeritakse sedavõrd, et kõigil on võimalik konkureerida, kuid pääsu näitusele tagab siiski teose huvitavus, aktuaalsus või käsitluslaadi põhjendatus.
Ants Juske projekt ühendab maalilisuse, figuratiivsuse ja jutustuse eri kunstiliikides. Üha enam on märgata, et videokunstis taandub minimalism ning video tegeleb juba ammu väikeste jutustustega. Seejuures on suurenenud ka video visuaalne atraktiivsus, et mitte öelda maalilisus. Sama kehtib ka installatoorse kunsti, performanceite, samuti foto- ja kompuutrikunsti ja reklaami kohta.

Kuna maalikunst on nende komponentide seisukohalt isalikus positsioonis, on maalil ekspositsioonis ka keskne koht.

Nii võib soolalaos Jüri Palmi sotsiaalse ja Jüri Arraku mütoloogilise jutustuse kõrval näha kaadreid Grigori Kromanovi filmist Mis juhtus Andres Lapeteusega ning Anu Juuraku videoinstallatsiooni. Maalilise jutustuse anrisse mahub ka avamisel ette kantav trio Fragile happening.

Kuraator Ants Juske sõnul on väljapaneku võtmeks Lemming Nageli assamblaazid, mis ühendavad traditsioonilise maalilisuse figuratiivsuse ja jutustuslikuga.

bottom of page