top of page

MAAL`98  - MAALI SÕNA

EESTI MAALIKUNSTNIKE LIIDU AASTANÄITUSE KURAATORPROJEKTID 1998

KOOSTÖÖS EKL

10.06-10.08. 1998

ROTERMANNI SOOLALADU, RAATUSE GALERII,

KASTELLAANIMAJA GALERII, VAAL GALERII

Üldkoordinaator JAAN ELKEN

- - - 

MAALI SÕNA

Eesti Kunstimuuseumi näitusesaal Rotermanni soolalaos

Kastellaanimaja galerii

Kontseptsioon HARRY LIIVRAND

Koostaja HEIE TREIER

MAALIKUNSTNIK PÜHA LOBISEJA. RÄÄGIME MEESTEST

Rotermanni soolalao keldrisaal

Kuraator TIINA TAMMETALU

MAALITUD REAALSUS-AKTUAALNE ANAKRONISM

Vaal galerii

Kuraator KAIDO OLE

TRADITSIONALISTID EESTI MAALIKUNSTIS

Raatuse galerii

Kuraator MAI LEVIN

Maal 98-page-001.jpg

- SIRP

MAAL'98 

Eesti Maalikunstnike Liit korraldab 10. juulist 10. augustini neljas erinevas näitusepaigas erinevaid vaatenurki võimaldavate näituste tsükli üldpealkirjaga "Maal'98". 
Rotermanni kunstikeskuses "Maali sõna" 
Näituse kontseptsioon on selles, et kontseptsiooni ei olegi. Tullakse vastu maalijate individualistlikule soovile mitte kellelegi alluda. Sellega "tekitab" näitus end ise, kajastades järelikult eesti maalikunsti momendiseisu, nii huvitav kui ta juhtub olema, ja aktiivsemaid osalejaid. Et esitatavat veidi piiritleda ja tekitada vaatajas ootust, seadkem üks tingimus: maalide esmaeksponeerimine. Maalikunsti defineerimine sõltub maalijatest. Oodatud on püüe mõtestada maalikunsti tähendust ja ka iseennast muutuvas ajas: milles seisab maalikunsti vägi? Osavõtt on avatud professionaalidele ja ärksatele tudengitele. Näituse koordinaator Heie Treier. 


"Maalitud reaalsus -- aktuaalne anakronism" Vaalas 
Maal kui jutustaja osaleb protsessis, mis muudab ta kunagisest kuningast üheks paljudest, kel lisaks kanda traditsioonide ja auväärse ajaloo koorem. Neil, kellele foto, TV, video ja arvutid on igapäevane ja loomulik abivahend reaalsusega manipuleerimisel või kes kõrvaltvaatajana on tajunud muutuste kulgu, suhtuvad maali kui jutustaja võimalustesse teisiti, kui see oli võimalik veel aastakümme tagasi. Muutuv aeg loob uusi tähendusi ning käesolev teema ja näitus pakuvad teile võimaluse oma seisukoha avaldamiseks. Näituse kuraator Kaido Ole. 


"Maalikunstnik -- püha lobiseja. Meestest" Rotermanni soolalaos 
On veider arutada maalikunsti aktuaalsuse, kasvava/kahaneva elujõu või isegi surma üle, kui vaadata korragi maalikunstile kui inimaegade algusest kogu (!) maailmas käibel olevale (elavale) kõnekeelele. Mis mugav ruupor on ikka veel meie käsutuses! Lihtsalt lugude jutustajana on maalikunst keel kõigile. Milleks ametlikud teadaanded? Milleks ilukõne -- "urbne materiaalsus", "värvienergia", muu tõlkimatu ja vähestele mõistetav? Räägime meestest. Näituse kuraator Tiina Tammetalu


"Traditsionalistid eesti maalikunstis" Raatuses 
Oodatud on kunstnikud, kes muutuvas ajas on jätkuvalt inspireeritud realiteedi tõlgitsusest ja maalikunsti klassikalistest väärtustest. Kuraatorid Mai Levin ja Tiiu Pallo-Vaik

Kunstnikel, keda näitusekontseptsioonid inspireerivad, palume ühendust võtta 1. juunini kuraatoritega. Tööd võetakse vastu näitusepaikades 6. juulil kl. 10. -- 16. 
Kuraatoritel on vajaduse korral lõpliku valiku tegemiseks õigus kokku kutsuda zürii(d). 
Näituste põhjal antakse välja Saku maali aastapreemia ja Saku noortepreemia, Maalikunstnike Liidu aastapreemia ja Sadolini maalipreemia.

Näituste "Maal'98" üldkoordinaator on Eesti Maalikunstnike Liidu juhatus -- Jaan Elken

- - - -

NÄITUSEST MEEDIAS:

- SIRP
Alates tänasest on Tallinna neljas galeriis lahti Maalikunstnike Liidu aastanäitus Maal 98. 
Maal98 suurim osa on koondatud Rotermanni soolalattu. Maalivaliku Maali sõna eesmärk on põhjendada maalikunsti selle enda kaudu. Kontseptsiooni autori Harry Liivranna idee kohaselt peab maalikunst ajastul, mil suur osa kunstist koosneb seletavatest tekstidest, suutma vastu seista katsetele lasta ennast muuta üheks osaks kommentaarist. Hea kunst kõneleb ise enda eest ega vaja abistavat, põhjendavat või selgitavat teksti. Nii on siis Maali sõna valiku kriteeriumiks tööde tase, esteetiline kvaliteet. Et vaatajas ootust tekitada ning kuidagigi valikumaterjali piiritleda, seadis väljapaneku koostaja Heie Treier kitsendavaks tingimuseks tööde esmaeksponeerimise just antud väljapanekus. Et erineda traditsioonilistest, minevikku jäänud ülevaatenäitustest, sest ka nende eesmärk oli näidata kunstiküpset uudisloomingut, loobus koostaja nivelleerivast züriist ning läks välja subjektiivse, isikupärase versiooni peale. Näituse kujundas kunstnik Aimar Kristerson. 
Soolalao keldrisaalis esitab oma koostatud ja kujundatud valiku kunstnik Tiina Tammetalu. Deviisi Räägime meestest all pakub ta soolisest vaatenurgast lähtuva versiooni maalikunstist ja -kunstnikest kui lugudest ja nende jutustajatest. Tema valik hõlmab maali alates esindusportreedest kuni feministlike seisukohavõttudeni. Tiina Tammetalu pole põlanud ka kunstnike maaliväliseid kommentaare, selgitusi ja põhjendusi. Vaala galeriis on väljas kunstnik Kaido Ole koostatud ja kujundatud valik pealkirjaga Maalitud reaalsus  aktuaalne anakronism. Kaido Ole analüüsib maali kui jutustust uute meediate  foto, televisiooni ja video ajastul. Vaatamata kontekstist tulenevatele vormilistele muutustele, on maalikunst oma olemuselt ikka sama, mis sajandeid tagasi. Raatuse galeriisse on kunstiteadlane Mai Levin koondanud traditsioonile ja endsle kindlaks jäänud kunstnike viimase aasta tööd. Seetõttu kannab Raatuse galerii väljapanek ka nimetust Traditsionalistid Eesti maalikunsti all. Täna kell 18 antakse Rotermanni soolalaos välja Saku maali aastapreemia ja noortepreemia, Maalikunstnike Liidu aastapreemia ja ES Sadolini maalipreemia.

- - - 

Näitustekobara "Maal'98" põhiekspositsioon "Maali sõna" oli koondatud EKM Rotermanni soolalao näitusesaali (kontseptsioon Harry Liivrand, koostaja Heie Treier). Soolalao keldrisaalis esitas oma koostatud valiku kunstnik Tiina Tammetalu deviisi all "Maalikunstnik – püha lobiseja, räägime meestest", mis pakkus soolist vaatenurka maalikunstile. Vaal Galeriis oli "Maal'98" alaprojektina väljas kunstnik Kaido Ole koostatud ja kujundatud "Maalitud reaalsus – aktuaalne anakronism", mis analüüsis maali kui jutustust uute meediumite – foto, televisiooni ja video ajastul. Raatuse galeriisse oli kunstiteadlane Mai Levin koondanud traditsioonidele ja endale kindlaks jäänud kunstnike viimase aja tööd nimetuse all "Traditsionalistid eesti maalikunstis". Selline kontseptuaalne lähenemine kogu näitusteketi lõikes aitas avada Eesti maalikunsti uusi vaatenurki.

Jaan Elken

- EESTI PÄEVALEHT

Maalikunst mitmes galeriis

- ÕHTULEHT

Maalijad uutmistuhinas  

- EESTI PÄEVALEHT

Maal 98

- POSTIMEES

Jaan Elken: eesti maal huvitavam kui eales varem

- ÕHTULEHT

Ergutav süst maalimaastikule  

- POSTIMEES

Kuraatorid, tegelge rohkem maaliga, Aastanäitus

- SIRP

Maalinäituse valud ja vaevad aastal 1998

bottom of page