Kadrioru-Plaza

Näitused - Upcoming exhibitions

Kadrioru Plaza Galerii püsifookuses on kaasaegse professionaalse maalikunsti tutvustamine 

Galerii töötab Kadrioru Plaza neljal korrusetasandil; avatud tööpäeviti kell 9.00-20.00 ja laupäeviti 9.00-18.00

Kadriorg Plaza Gallery`s focuses on contemporary painting; the mission of the gallery is to introduce professional painting from both Estonian and foreign authors.​

The gallery operates on four floors of Kadriorg Plaza; open on weekdays from 9:00 a.m. to 8:00 p.m. and on Saturdays from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.

01

Avatud 6.mai - 15.juuli 2021

E-R 9.00-20.00 ja L 9.00-18.00

Eesti Maalikunstnike Liidu järjekorras kolmas pargi teemaline näitus PARK JA LINN keskendub tänavu urbanistlikule rohelusele ehk inimkultuuri ja looduse ühisosale.

Näitus koondab vaated pargile, kui linnaruumi maastikuarhitektuursele ja metafüüsilisele koostekomponendile ning vaatleb linnaruumi, kui loodusesse tungivat ja selle suhtes näiliselt võõrast elementi.

Park linnaruumi mängulise vastandina on kontrollitav vallutaja, mis ühtaegu nii demonstreerib kui kustutab metsiku looduse hirmutavat üleolekut.

Näituse fookuses on nii ratsionaalne kui mittemõõdetav; tahe versus dünaamiline rohendav massiiv; viskame näitusega pilgu linnaparki kui antropomorfsesse ja samas inimeseülesesse fenomeni.

Millised on Eesti linnapargid ja linnad pargis?

--

Estonian Painters' Association is opening the Kadriorg Plaza Gallery with the exhibition PARK AND CITY, which this year focuses on the observation of the common ground between culture and nature by gathering together different possible/nonpossible artistic views of the park.

The park as a playful opposite of urban space is a controlled conqueror; a zero space that simultaneously demonstrates and erases the frightening superiority of the wildlife.

Exhibition is focusing both on rational and immeasurable; under observation here  is the common will versus dynamic array; with this exhibition we take a look at the city park as an anthropomorphic and at the same time as an unhuman phenomenon.

What Estonian city parks do look alike  and  how are the cities in the park doing?

02

MINIMAL

19. (20.) 07. - 4. 09. 2021

Minimalism kirjeldab liikumisi erinevates kunstivormides, eriti visuaalses kunstis ja muusikas, kus teose eesmärk on paljastada subjekti sisu, olemus või identiteet, kõrvaldades kõik vähemolulised vormid, tunnused või mõisted.

Minimalism describes movements in various forms of art and design, especially visual art and music, where the work is set out to expose the essence, essentials or identity of a subject through eliminating all non-essential forms, features or concepts. 

001-murmur-190x105_edited.jpg
mosolainen_edited_edited.jpg

03

LILIAN MOSOLAINEN

5.10-14.112021

isiknäitus - personal exhibition

Lilian Mosolainen tuli Eesti kunstiellu 1980. aastate lõpu uusekspressionismi lainega rühm T algtuumikus. Kui tema tollastele kaasvõitlejatele jäi ekspressionism vaid üheks etapiks, siis Mosolainenit on ekspressionism – panustamine intensiivsele väljenduslikkusele, emotsionaalsusele – jäänud saatma kogu senise loometee. Kunstniku maalide kahestunud struktuurile, teineteisest täiendavale (ja avavale) näiliselt sõltumatule joonisele ja värvile on tähelepanu juhtinud paljud kunstikriitikud.
Lilian Mosolainen tegeleb oma viimase aja maaliloomingus eksistentsiaalsete teemadega, inimelu adumisena looduse ringkäiguna ja surma tunnetamisena elu osana.

--

Lilian Mosolainen entered the Estonian art scene with the wave of neo-expressionism of the late 1980s in the beginning of group T. While expressionism remained only one stage for his comrades-in-arms at the time, Mosolainen's expressionism - a contribution to intense expressiveness, emotionality - has been accompanied by the entire creative path. Many art critics have drawn attention to the duplicated structure of the artist's paintings, the complementary (and opening) seemingly independent drawing and color.
 
In her recent paintings, Lilian Mosolainen deals with existential themes, the realization of human life as a cycle of nature and the feeling of death as a part of life.

04

UUSNAIVISM - NEW NAIVISM

18.11-1.01.22

Uus laine Eesti maalikunstis

New wave painting

KAIRO-PUNANE HIIGLANE ADRAGA.jpg