ELO-MAI MÄGI

 

1989

 

Must stsenaarium 4/6

 

Nightmare Scenario 4/6

2013

Õli, lõuendil

 

Oil on canvas

120x178 cm

 

Elo-Mai Mikelsaar (snd 1989) on omandanud Tartu Ülikooli semiootika ja maalikunsti erialade bakalaureusekraadid, samas maalikunsti magistrikraadi, lisaks täiendanud ennast maali- ja tekstiilikunsti vallas ERASMUS+ programmi raames Strzemiński Kunstiakadeemias Łódźis Poolas. Põhiliseks meediumiks on õlimaal. 

 

Kunstiline mudel on alati avaram ja elulisem kui tema tõlgendus, ja tõlgendus on alati võimalik vaid lähendusena. Juri Lotman („Kunst modelleerivate süsteemide seas“) Leppides sellega, et minu selgitus pakub küll ühe tähenduse juurde, pole see ainus ja kindlasti mitte see õige. Pean tähenduse loomist ja tekkimist, tõlgendamist väga põnevateks probleemideks. Võimalikult suur mitmeti-mõistetavus ja ambivalentsus on selle võrra minu jaoks eriti võluvad väljavaated, et just tänu vaatajale, muutub „tekst“ targemaks kui selle autor. Oma 6-osalises lõputööseerias toetun sellele, mida Sergei Eisenstein nimetab uueks kvaliteediks, mis tekib kaadrite (siin: maalide) kõrvutamise teel liitumisel . Niisiis on taotluslik katse leida uusi tähendusi just ruumilisest asetusest. Kõik kunstnikud puutuvad sellega kokku – varasematest, juba terviktähendustega „tekstidest“ saab siis midagi uut. Kunstnik (enamasti küll kuraatoriga koostöös) määrab asetuse kaudu ära suuna, missuguseid tähendusühendusi soodustatakse. Kõrvususe printsiibi juures mängib rolli ka inimlik narratiivi loomise vajadus/võime. Sellist viisi seostamisega – on võimalik vaatlejat mõjutada, et tuleksid välja kellegi jaoks „õiged“ aktsendid, sobivamas järjestuses. Enda maaliseeria puhul pean oluliseks ka (eeldusel, et meie kultuuriruumi vasakult-paremale lugemisestrateegia mõjutab ka analoogselt maalide jälgimise järjekorda), et töid „loetaks“ stsenaariumina. Niisiis, ilmneb, kuivõrd oluline on olnud minu jaoks teoste suhestamine omavahel ja siin just nimelt paigutuse lineaarsus - pealkirjastades teoste komplekt „Mustaks stsenaariumiks“, viitan filmistsenaariumile, mis püüaks samm-sammult kujutada neid ärevaid-meeleheitlikke tundeid (1.-4. töö), mis alles tõelises ahastuses jõuaksid kulminatsiooni, „musta ruuduni“ (5.) – kokkupõrkeni hirmu allikaga, mis loob enda järel lõpplahendina 6. pildi. Vormist, veel. Nimelt vormi (kunstiliste tehnikate) ja sisu suhetest. Mäng vormi ja sisu ühtsuse või esmase lahknevuse vahel on kunsti olemuslikuks tähendusloojaks. Õpingute jooksul Tartu Ülikooli maaliosakonnas, olen suuremat tähelepanu pööranud pigem sellele, et leida tähendustele minu arvates vastavad tehnikad ja pigem vähemtähtis on olnud välja töötada püsiv äratuntav isiklik maalitehnika. Ka lõputööde puhul pole ma jäänud pidama varasematele viisidele, kuidas inimest kujutada, vaid otsinud antud teemale sobivamat,– hulluslikumat, infost küllastunumat, kujutluslaadi. Konkreetsematest mõjutajatest selle maaliseeria puhul on Gerhard Richter, Jenny Saville ning enim Cecily Brown. Minu lõputöö üldine kompositsiooniline lahendus ja meeleolustik leidsid kuju pikaajaliselt, palju enne kui kõik ülejäänu. Musta stsenaariumil on minu jaoks nii isiklik – sissepoole pööratud tähendus, kui ka ümbritsevast inspireeritud, ning sellega kõnelev tähenduspool. Pean antud seeriat interpretatsiooniks minu isiklike hirmude arhetüübist – elu esimesest ja kõige jubedamast unenäost (kogetud 4-5 aastasena). Kuid ka üldisemal tasandil - inimese ärevushoog tundub igal ajal aktuaalne ja tänapäeval kuidagi aina olemuslikum. Mulle tundub, et nii individuaalsel kui globaalsel tasandil on edukultuse ja surmahirmu näol pidevalt õhus põhjuseid paanikaks, millele meedia ainult kaasa aitab. Selle konkreetse seeria valmimist mõjutanud sündmustest vaid mõne näitena võib nimetada majanduskrahhi peapööritust, maailmalõpu-paanikat, ja miks ka mitte – kooli lõpetamise meeleheitlikumaid momente. Seejuures ei soovi ma kedagi kritiseerida, ka ei püüa need, nagu sageli viimasel ajal moes on öelda, niivõrd „analüüsida“, kuivõrd pildiks muuta olukorda, milles ülim halvima eelduse meeleheide, paaniline hirm põrkuvad konkreetse olukorraga, ning loovad sellest lähtuvalt minulikud järeldused. Mustast tööst eraldi rääkides – nagu ka varem öeldud, ehitus ideestik suuresti üles narratiivsel kujul, täpsemalt suhtes musta ruuduga. Kunstiajalooliselt ei saa unustada viiteid vene avangardisti Kazimir Malevichi „Mustale ruudule“ (1915). Minu musta ruudu üldine tähendustik läheb küll sellest veidi teises suunas, kuid ühes mõttes on nad siiski sarnased - (Slavoj Žižeki sõnastuses) „Olla kunstiteos, ei ole asja loomupärane omadus. Kunstnik ise, asetades selle mingisse kindlasse kohta, teeb sellest kunstiteose. Olla kunstiteos, ei ole küsimus põhjusest, aga asukohast.“ Mida ütleks see töö ilma ümbritsevata ja mis temast saab lülitatuna „Musta stsenaariumisse“? Antud kontekstis muudab see plahvatusmomendi anonüümseks - raamistus aitab mõista, et tegemist on sisulise tühikuga. Märgiks on antud juhul vormiline „paus“. See võib olla vormi pingestatud vaikimine, mille taga kõige meeletum karje. See võiks olla see oodatav katastroof, milleni kõik eelnev viis või teel oli. Samas annab see võimaluse ka teisteks lahendusteks. Antud juhul, minu jaoks, on vormiline vaikus ka sisuline vaikus – kokkupõrget ei toimunudki. Ehkki olen trilleri-filmide suur austaja, ning tahaksin jätta tulemi täiesti lahtiseks, rääkisin seekord loo lõpuni. Minu narratiiv käivitus kõige mustemate stsenaariumite peale, aga kuidas siiski tegelikult läks? Kes tunnevad minu loomust põhjalikumalt, ilmselt ei saaks leppida negatiivse lõpuga. Viimane, 6. teos on minu jaoks veidi muigav-humoorikas. Nüüd jääb ainult küsimus – kas kõik paanikale kulutatud energia oli seda väärt?

ELO-MAI MÄGI - Must stsenaarium 4/6

1 050,00 €Price
  • Teose omandamiseks palume pöörduda Eesti Maalikunstnike Liidu poole

    For purchasing this work please contact Estonian Painters`Association

    maaliliit@gmail.com

    +372 57702640

    Teose omandamiseks sõlmib EML ostajaga ostu-müügi lepingu. Teose üleandmine toimub galeriis peale näituse lõppemist.

© EESTI MAALIKUNSTNIKE LIIT - ESTONIAN PAINTERS´ASSOCIATION

  • EML Facebook