top of page

"/poeetiline printsiip"

SUVENÄITUS "/poeetiline printsiip"

24.05-25.08 2022

näituse ettevalmistus 18.05-23.05.2022

KADRIORU GALERII

https://www.maal.ee/post/poeetiline-printsiip

AVAMINE 24.05.22 KELL 17-19.00..

Transport 18. Mail- sõit algab kell 12.00 (Eimar Prommik) Tartu Kunstimajast ja selle auto Tallinna ring algab kell 15.00

KADRIORU GALERII Kuraator Anton Rokentin (alias Tiiu Rebane ja Anne Lillioja) Kunst kunsti pärast "The Poetic Principle": "/--/ lihtne tõsiasi on see, et kui me vaid lubaksime endal heita pilgu omaenda hinge, avastaksime kohe, et päikese all ei ole ega saagi olla väärikamat ja üllamat teost kui just üks luuletus iseenesest, see luuletus, mis on luuletus ja ei midagi muud, see luuletus, mis on kirjutatud üksnes luuletuse enda pärast./-/" "Kunst kunsti pärast" on olnud boheemlaste kreedo, millega vastanduda neile, kelle arvates kunsti väärtus seisneb selles, et ta teenib mingit moraalset või didaktilist eesmärki. "Kunst kunsti pärast" tähendab, et kunst on väärtuslik just kunstina, kunstilised püüdlused on ise endale õigustuseks ning kunst ei vaja moraalset õigustust ning tohib olla isegi moraalselt õõnestav. See väljendab kunstnike põlgust konventsionaalse moraali silmakirjaliku häbelikkuse vastu ning selle moraali pealesundimise vastu riigi, kiriku ja ajakirjanduse poolt. Samuti on see protest kõiges kasulikkuse otsimise vastu. --------- Võttes näituse kontseptsiooni aluseks dionüüsilise loomemeetodi manifestatsiooni ehk filosoofia, mille lätted ulatuvad Euroopa kultuuriruumi algusaegadesse ja mis perioodiliselt aktualiseerub läbi sajandite, juhime kunstnike tähelepanu eelkõige maali esteetiliste omaduste rõhutamisele. Esteetika kui eraldiseisev univesaalne keel, mille loogika ja nüansid kuuluvad erakorralisse tajuvalda. Esteetika, mis on võimeline eksisteerima asjana iseeneses. EML suvenäitus „/poeetiline printsiip“ liigub oma otsingutes seletustevaba kunsti valda ning annab sõna valgusele, värvidele, kompositsioonile, keeleeelsele või keeleülesele häälele.


115 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page