top of page

Ekspressiivne! Lokaalsest kõnepruugist globaalsel ajastul.

Kuraatorid JAAN ELKEN ja MARI ROOSVALT

Eesti Maalikunstnike liidu valiknäitus Läti Kunstnike Liidu näitusesaalides Riias.

Näitus annab läbilõike Eesti eri põlvkondade maalikunstnike loomingust, püstitades hüpoteetilise platvormi – kas neljateistkümne nimme eriilmelistena valitud autori loomingu ühisjooned võiksid Eestist väljaspool eksponeerituna formuleerida siiski teatud ühise platvormi? Nii nagu Balti vabariikide maalikunst tervikuna eristus üpriski reljeefselt nõukogude kunstikatla kontekstis ülejäänust (just parema informeerituse tõttu maailmas toimuvast), eristusime me tuntavalt ekspressiivsemast Leedu kunstist, eristusime kõrgesteetilist lõpetatust viljelevatest Läti maalijatest. Nüüd, kus raudne eesriie on langenud, globaalsete kunstitrendide järgimine mitte ainult kunstnike, vaid ka publiku poole pealt iseenesestmõistetavaks saanud, tundub mulle, et eesti maalijate balti vaatenurgast keemiliseks nimetatud koloriit on teatud ulatuses säilinud, maalitehnilised väljendusvahendid aga tunduvalt ekspressiivsemaks ja universaalselt mõistetavamaks muutunud. Pastoosne maalimaneer ja abstraktselt ekspressiivne lõpetamatus on saanud eesti maalija kõnepruugiks ja kunstiliseks praktikaks.

Näituse tuumiku moodustavad aktiivse näitusetegevusega maalijad, kellest igaühe kujundite areaal ja teemadering on Eesti kunstivälja kontekstis piisavalt reljeefne, et kaubamärgina eristuda. Ometi pole osalejad aga oma olemuselt mingid konservaatorid, pigem igavesed muutujad ja teisenejad. Eesti üle-institutsionaliseerunud ja ülekureeritud kunstielu kontekstis on näitusel „Ekspressiivne!“ esinevate maalikunstnike, nagu Rait Rosina, Alvar Reisneri, aga ka Alo Valge (viimane neist on oma maalialases tegevuses pigem hüperrealismi kaldunud) performance-i laadsed aktsioonid märgiks üha kumuleeruvast ekspressiivsest energiast ja nö loomingulisest rahuldamatusest. Ekspressiivne! on selles kontekstis pigem käimalükkaja ja tagant-torkija. Andro Kööbi ja Tiina Tammetalu ruumi hõlmav totaalsus räägib kokkupuudetest installatiivsete ruumikunstidega. Teatud mööndustega fotorealismi alla liigenduvad Alo Valge ja Saskia Järve on kaugel neutraalsest, nö külmast pilgust, mõlemad kunstnikud omavad kindlat vaatenurka kujutatavale, nende teoseid kontrollivate kujundite ekspressiivsus on väljaspool kahtlust. Ekspressiivsus ja selle varjus teatud metafoorsus on omane nii Rait Rosina, Vano Allsalu, Jaan Elkeni kui Mari Roosvaldi loomingule, rusikad taskus mentaliteedist kantud ühiskondlik positsioneering toidab Karl-Kristjan Nageli, Tiiu Rebase ja Veiko Klemmeri sotsiaalselt tundlikku maaliloomingut. August Künnapu, ekspressiivse stilisatsiooni ja värvihedonismi ristepunktis autorile ainuomast maalimateeriat kultiveeriva noorema põlve kunstniku hillitsetud, kuid seda võimsam ekspressiivsus on kindlalt piiriülene ja kõnetab vaatajat Peterburist Brooklynini. Möödaniku elu-olu väärtustavat maalilaadi esitava Uno Roosvalti kunstnikuna kultiveeritud lähtepunkt on sedavõrd järjekindel, et võib prognoosida temaga peatselt juhtuda võivat kultuuriantropoloogilist ümber-positsioneeringut – on ju uus nii mõnigi kord lihtsalt lõpuni äraunustatud vana – ja nii on see üha uuesti ja uuesti.

20-saj voolujoonelise stiili-terminoloogiaga pole nii ehk teisiti midagi peale hakata, ühest küljest kehtivad nad kõik omnipresentselt ja teisalt ei kehti enam üldse. Riia näitusel esinejate jaoks on maalikunst ammu omaks võetud, fundamentaalne kunstimeedium, mille aktuaalsuses üksi esinejatest aga ei kõhkle.

Suureformaadilist nüüdismaali esitlev Eesti maalikunsti ekspositsioon on koostatud Pärnu uue Kunsti Muuseumis viimaste aastate eesti maalikunsti aastanäituste väljapanekute põhjal. Esinevad:

Vano Allsalu, Jaan Elken, Uno Roosvalt, Veiko Klemmer, Tiiu Rebane, Andro Kööp, Alvar Reisner, Mari Roosvalt, August Künnapu, Saskia Järve, Tiina Tammetalu, Rait Rosin, Alo Valge ja Karl-Kristjan Nagel.

Töörühm: Jaan Elken (tekst, kujundus), Mari Roosvalt, Tiiu Rebane.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstnike Liit ja EV Suursaatkond Riias

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page