AJUTINE PIND

Eesti Maalikunstnike Liidu aastanäitus 2021

Uue Kunsti Muuseum, Pärnu 7.02-28.03.2021

REGISTREERIMISVORM Näituse kuraator: Jaan Elken Näituse töörühm: Linda Elken, Mari Roosvalt, Tiiu Rebane, Marie Soosaar-Virta Tööde transport Tallinn-Pärnu on orienteeruvalt 3.veebruaril 2021 kell 10.00 Tallinna Kunstihoone hoovilt. Tööde transport Tartu-Pärnu kuupäev ja kellaaeg täpsustub 2021 a jaanuaris. _ _ Eesti Maalikunstnike Liidu aastanäitus „AJUTINE PIND“ kommenteerib nii maalide eksponeerimise paika kui ka autoripositsioonide muutumisi/kehtimajäämisi olukorras, kus meie tegevusi füüsilises ruumis dikteerivad koroona ja sellest tulenev vaimne surutis. “Ajutine“ on midagi sellist, mis kestab lühikest aega, sõna „pind“ evib väga mitmeid tähendusnüansse (aluspind, kandepind, kõlapind, toetuspind, tasapind, pealispind, sisepind, välispind, pildi-pind jm, ka see, millel miski rajaneb, millele miski tugineb, millest miski lähtub). Ka Uue Kunsti Muuseumi jaoks on SEB-panga endises hoones asuv pangasaal kui uus ajutine pind. „Ajutine pind“ on aga ka iga maali loomisel hästi jälgitav fenomen, nii bukvalistlikust kui semiootilisest vaatepunktist. Ümbritsevast tegelikkusest ja psüühilisest sfäärist (ehk sisekosmosest) ammutatud muljed ja meeleolud tõlgitakse maalikunsti puhul kahemõõtmelisteks pinnakujunditeks ja värvi-impressioonideks, et vaatajate jaoks retseptsiooniprotsessis taas uuele, nö päriselule tärgata. Laiemas tähenduses liigitub maalikunst kui tegevusvaldkond elukutseks, mis on tundlik vaimse õhkkonna muutustele. Näitust võib sotsiaalses kontekstis vaadata ka eneseabi-programmina kunstnikele – jätkata nö uues normaalsuses väljakujunenud traditsioonidega, kõige kiuste. 2021. aasta kevadeks on pandeemia kestnud aasta – võib vaid oletada, kas ja kuidas suudavad loomingulist vormi hoida maalikunstnike enamus, kelle instrumendiks on pintslit hoidev käsi? NÄITUSEL ON SEOSES RUUMI JA VAHESEINTE ERIPÄRAGA FORMAADIPIIRANG: EKSPONEERITAVATE TÖÖDE HORISONTAALNE MAKSIMAALNE MÕÕT ON 110-130 CM. MUUSEUMI KÄSUTUSES OLEV UUS AJUTINE PIND ON KA EKSPONEERIMISPINNA RUUTMEETRITELT VÄIKSEM KUI ESPLANAADI 10. NÄITUSELE ON OODATUD EML JA EKL LIIKMED, AGA KA NOORED KUNSTNIKUD, KES POLE VEEL LOOMELIITUDEGA LIITUNUD.
74 views0 comments

© EESTI MAALIKUNSTNIKE LIIT - ESTONIAN PAINTERS´ASSOCIATION

  • EML Facebook