top of page

EML SISSEASTUJAD 2021

EML juhatuse hinnangul ei vasta EMLi vastuvõtu senisele liikmete vastuvõtu heale tavale ja sisulistele nõudmistele loomingulise taseme osas (isiknäitused professionaalsetes kunstigaleriides) liikmekandidaadid nr 6 ja nr 7.

EML juhatuse hinnang tugineb avaliku teabena jagatud sisseastumistingimuste järgimise vajadusele.

https://www.maal.ee/sisseastumine

Väljatoodud sisseastujatel puuduvad isiklnäitused professionaalsetes kunstigaleriides. 

bottom of page